Quantum Connections Summer School på Högberga för trettonde gången

Årets sommarskola pågår den 9-22 juni på Högberga konferensgård på Lidingö utanför Stockholm. Ett femtiotal deltagare kommer dit för att fördjupa sina kunskaper. Det är en sommarskola som anordnas för doktorander och postdoktorer, både teoretiska och experimentella, inom alla aspekter av kvantgränser. Nobelpristagare Frank Wilczek, professor på Fysikum och professor Antti Niemi, Nordita är initiativtagarna till sommarskolan.

Sedan 2016 har Quantum Connections Workshops och Summer Schools arrangerats på initiativ av Frank Wilczek i samarbete med Antti Niemi från Nordita. Båda har gjort sommarskolan till vad den är idag - en välorganiserad verksamhet för nationella och internationella studenter som är involverade i kvantmekanik.

Quantum Connections evenemang arrangeras gemensamt av Fysikum och Nordita (med Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Uppsala universitet som värdar), tillsammans med TD Lee Institute och Wilczek Quantum Center vid Shanghai Jiao Tong University.

Professor Frank Wilczek, en av initiativtagarna till Quantum Connections Summer School
Professor Frank Wilczek, en av initiativtagarna till Quantum Connections Summer School. Foto: Gunilla Häggström
 

Professor Frank Wilczeks position på Fysikum förlängs till 2030

År 2004 fick Frank Wilczek, som sedan 2016 har också arbetat vid Fysikum, den högsta utmärkelsen inom vetenskapen - Nobelpriset i fysik - för sin upptäckt av asymptotisk frihet och utvecklingen av teorin för kvantkromodynamik (QCD). 
— Förra året firade vi 50 år för kvantkromodynamik - QCD (Quantum Cromo Dynamics) i samband med Quantum Connections sommarskola. Det var även 50 år sedan vi kom på teorin som gav oss Nobelpriset samt att min fru och jag firade 50 års äktenskap. 2023 års sommarskola innehöll därför flera nobelpristagare som höll föreläsningar. Vi anordnade också ett separat Nobelsymposium om anyoner. Till skillnad från vanliga partiklar, som kategoriseras som fermioner eller bosoner, kan anyoner uppvisa statistiska egenskaper som ligger mellan dessa två.
Varje år deltar ett 50-tal studenter i vår Quantum Connections Sommarskola som väljs ut från cirka 250 ansökningar. Under labb-dagen får studenterna en möjlighet att lära känna forskning vid Fysikum.  I år har de också fått se varandras verksamhetsområden genom en poster-utställning.
— Tre av mina studenter från MIT (Massachusetts Institute of Technology) deltar på årets sommarskola. När det gäller forskningen finns nya möjligheter att observera hur kvantpartiklar uppträder i rymd och tid genom kvantmekanik och kvantdatorer. Mitt position som professor på Fysikum har förlängts till 2030. Under våren 2025 planerar jag också att ge ut en ny bok, säger Frank Wilczek.

Professor Antti Niemi, Nordita
Professor Antti Niemi, Nordita
 

Antti Niemis och Frank Wilczeks samarbete ledde till sommarskolan

Antti Niemi är professor på Uppsala universitet samt verksam på Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik. När han var postdok vid Institute for Advanced Study i Princeton mötte han professor Frank Wilczek som senare knöts till Nordita och Fysikum på Stockholms universitet.
— Inledningsvis såg vi Stockholm och Sverige som en vetenskaplig länk mellan USA och Kina. De första evenemangen, som var forskningsworkshops vid Nordita, hade få men ledande forskare från både USA och Kina. Under de första åren hade vi dessa småskaliga workshops, och 2018 lade vi till en sommarskola på Högberga gård för doktorander och postdoktorer. Sedan dess har vi haft sommarskolan varje år (förutom 2020 och 2021 då vi ställde in på grund av covid) utöver workshops. Årets sommarskola är det trettonde Quantum Connections-evenemanget som vi organiserar. I Januari kommer vi också arrangera en vinterskola på Hainan-ön i Kina. Det blir samma upplägg som i Stockholm, det vill säga två veckors vinterskola med ansökningsperiod innan det sker, säger Antti Niemi.

Parallellt med det vetenskapliga arbetet har Franks fru, Betsy Devine, genomfört ett konstnärligt projekt i samarbete mellan Fysikum och Nobelmuseet. Detta resulterade i en utställning till minne av Richard Feynmans 100-årsdag vid årsskiftet 2018-2019, med titeln "All Possible Paths: Richard Feynman's Curious Life", som hölls i Marina Bay Artscience Museum i Singapore. 

 

Vetenskapsrådets medel bidrog till Quantum Connections Workshops och Summer School

I mars 2013 fick Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att utlysa medel för framstående forskare i tre olika satsningar. Satsningarna resulterade bland annat i bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare som Katherine Freese, Anders Nilsson, John Wettlaufer och Frank Wilczek som gick till Stockholms universitet. Quantum Connections Workshops och Summer School är ett av resultaten från detta bidrag.
Quantum Connections Summer School pågår 9-22 juni 2024. Två deltagare som ingår i Frank Wilczeks projekt kommer att intervjuas inom kort och artikeln kompletteras med deras artiklar.

 

Mer information

Quantum Connections Summer School 2024

Franks nyfikenhet har resulterat i Nobelpriset och flera fruktbara samarbeten (Intervju med Frank Wilczek från 2023)

Frank Wilczek:s webbplats

Kastar nytt ljus över universums mörka materia (Projektanslag för forskaren Jòn Gudmundsson med prefekt Jan Conrad och professor Frank Wilczek som medsökande)

Utställning 2018-2019 vid Marina Bay i Singapore