William Lejon: Fysik är något som man lär sig under hela studietiden

William blir 24 år i augusti, kommer från Stockholm och studerar på Masterprogrammet i teoretisk fysik på Fysikum. Han arbetar just nu med sin masteruppsats som han planerar att presentera i juni. - Det viktiga är inte att du förstår nu, imorgon eller ens om en vecka. Fysik är något som man lär sig genom hela sin studietid.

William Lejon, masterstudent i teoretisk fysik, Fysikum
William Lejon, masterstudent i teoretisk fysik, Fysikum.

William Lejon har gått kandidatprogrammet i fysik på Fysikum och studerar nu på masterprogrammet i teoretisk fysik.

— Jag är 23 år gammal och blir 24 i augusti. I Stockholm är jag född och uppväxt. Min familj består av en yngre bror (21), mamma (60) och pappa (68). Mitt intresse för fysik kom redan när jag var 6-7 år och läste om planeterna i solsystemet.

 

Mastertesen handlar om neutronspridning och spallation

European Spallation Source (ESS) är en forskningsanläggning under uppbyggnad i Lund. På ESS kommer det initalt att uppföras 15 olika vetenskapsinstrument baserade på neutronspridning efter spallation. Spallation är processen då en tungmetalls atomkärnor blir instabila och avger neutroner efter att ha bombarderats med protoner. HIBEAM-NNBAR är ett föreslaget tvåstegsprogram med experiment som är utformat för att söka efter neutroner som omvandlas till antineutroner och/eller sterila neutroner. 

William arbetar just nu med sin masteruppsats som han planerar att presentera i juni.
— Min avhandling handlar om AI-appliceringar för experimenten HIBEAM och NNBAR. Mina studier har varit tunga men väldigt givande. Det var extra jobbigt att plugga under covid.

 

Williams rekommendationer till andra fysikstudenter

— De kan ta det lugnt. Även om man sitter på en föreläsning och känner att man inte förstår så är det ingen fara. Det viktiga är inte att du förstår nu, eller imorgon eller ens om en vecka. Fysik är något som man lär sig genom hela sin studietid och det kommer att gå bra så länge som man bara fortsätter försöka.

 

Mer information

Kandidatprogrammet i fysik, 180 hp

Masterprogram i teoretisk fysik, 120 hp

Machine learning applications for the HIBEAM-NNBAR experiment at the European Spallation Source - Kandidattes presenterad 2022