Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i fysik

Detta program är för dig som vill förstå naturen från dess minsta beståndsdelar till universums största strukturer. Vår forskningsnära utbildning lägger grunden för en bred arbetsmarknad som exempelvis systemingenjör, forskare eller ämneslärare.

Fysikstudierna vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar kan matcha. Du får lära dig om den fundamentala fysiken från den klassiska mekaniken, elläran och termodynamiken till den moderna fysikens hörnstenar: relativitetsteorin och kvantmekaniken. Därvid tränas du i en grundläggande förståelse för fysikaliska samband som gör dig väl rustad att förstå och ta del i vidare utveckling inom vetenskap och teknik. Du får en förmåga att utveckla och värdera ny kunskap och du kommer att få en gedigen kunskapsbas som du till exempel kan utnyttja för att som ämneslärare inviga nya generationer i fysikens och matematikens värld. Du lär dig att tillämpa matematiska metoder för att beskriva fysikaliska samband och för att lösa fysikaliska problem. Du lär dig dessutom gedigen experimentell metodik när du på övningslaboratoriet ger dig i kast med verkligheten och därmed granskar fysikens lagar kritiskt.

Om situationen med coronaviruset inte har förbättrats till höstterminen kommer utbildningen inledningsvis ges på distans.

Forskargrenen i fysik

Forskargrenen är en variant av kandidatprogrammet där du läser extra kurser på kvällstid. Målet är att erbjuda fördjupning och forskningsanknytning samt träning i problemlösning utöver vad som ryms inom det vanliga kandidatprogrammet.

Forskargrenen vänder sig till dig som är intresserad av forskning och söker extra utmaning i dina studier. Genom att följa forskargrenen får du närmare kontakt med de forskargrupper som finns på Fysikum. Forskargrenen går parallellt med Kandidatprogrammet i fysik under de två första åren. Utöver ordinarie kurser på programmet läser du en extra kurs per termin motsvarande 7,5 hp. Vi har sedan något år tillbaka ett nytt upplägg av forskargrenen.

 •     Termin 1-2: I kursen Kvantfysikens principer (FK2003) introduceras du till kvantfysik ett år innan ni läser det på programmet. Kursen börjar andra halvan av höstterminen och går på 1/4-fart.
 •     Termin 2: I kursen Introduktion till fysikforskning (FK4028) får ni prova att angripa och löser problem från aktuell forskning. Kursen går på 1/2-fart med start andra halvan av vårterminen.
 •     Termin 4 eller termin 6: Kursen Strömningsmekanik (MO5001) ges i samarbete mellan Fysikum och Meteorologiska Institutionen. Här får ni teoretiskt och med numeriska metoder lösa strömningsmekaniska problem som dyker upp i naturen och fysiken.
 •     Termin 5: I den nyinrättade kursen Forskningspraktik i fysik (FK5032) får du möjlighet att utföra forskningspraktik i någon av forskargrupperna som finns på Fysikum. Kursen ges på 1/4-fart under hela höstterminen.

Efter avklarade kurser får du som student ett intyg på att du har klarat av forskargrenen. Alla kurser ger högskolepoäng och kurserna kan användas som valbara kurser i Kandidatprogrammet i fysik eller i något av våra masterprogram. Forskargrenen vänder sig främst till studenter som läser Kandidatprogrammet i fysik, men studenter som läser Kandidatprogrammen i astronomi, meteorologi, ocaenografi och klimatfysik eller Sjukhusfysikerprogrammet är också välkomna att anmäla sig.

Antagning

Du söker till Kandidatprogrammet i fysik (eller något av våra andra tre program ovan) och när du är antagen kan du anmäla intresse till studievägledningen senast 31 oktober - 2020. För att få läsa alla kurser på forskargrenen måste du klara alla ordinarie kurser. Det är ett begränsat antal platser på forskargrenen.

Kontakt

Chad Finley ansvarar för koordineringen av forskargrenen, e-post: cfinley@fysik.su.se

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet är på 180 högskolepoäng, motsvarade tre års heltidsstudier, och leder fram till en kandidatexamen (Bachelor of Science). Inom de obligatoriska delarna av programmets två första år varvas kurser i fysik med kurser i matematik, vars innehåll är en förutsättning för framgångsrika studier i fysik och yrkesverksamhet som ämneslärare i fysik och matematik. Inför tredje året väljer du studieinriktning antingen mot fysik eller mot ämneslärarutbildning i fysik och matematik. I båda fördjupas kunskaperna inom framför allt den moderna fysiken genom kurser i atom-, molekyl- och subatomär fysik samt kondenserad materia. Under den sista terminen ges tillfälle till ytterligare fördjupning och breddning av fysikkunskaperna eller fysikdidaktik. Du kommer under utbildningens första två år samläsa med studenter som läser kandidatprogrammen i astronomi eller meteorologi, oceanografi och klimatfysik samt studenter från sjukhusfysikerprogrammet.

  Översiktsschema - Kandidatprogram i fysik (31 Kb)

  År 1

  Klassisk fysik, 30 hp, FK3014
  Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp, MM2002
  Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp, MM4001

  År 2

  Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp, FK4026
  Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp, MM5010
  Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp, MM5011
  Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp, MM5012
  Elektromagnetism och vågor, 7,5 hp, FK5019
  Experimentell fysik, 7,5 hp, FK5021
  Kvantmekanik, 7,5 hp, FK5020

  År 3

  Studiegång fysik:
  Obligatoriska kurser:

  Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, FK5023
  Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp, FK5024
  Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 hp, FK5025
  Projekt inom experimentell modern fysik, 7,5 hp, FK5026
  Avancerad kvantmekanik, 7,5 hp, FK5027
  Valfria kurser, 7,5 hp
  Fysik, självständigt arbete, 15 hp, FK6002

  Studiegång ämneslärarutbildning:
  Obligatoriska kurser:

  Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, FK5023
  Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp, FK5024
  Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 hp, FK5025
  Projekt inom experimentell modern fysik, 7,5 hp, FK5026
  Väder, energi, klimat och samhälle, 7,5 hp, MO5000
  Valfri kurs i fysik eller fysikdidaktik, 7,5 hp
  Fysik, självständigt arbete, 15 hp, FK6002

  Självständigt arbete

  Under programmets sista termin utför du ett examensarbete (Fysik, självständigt arbete, 15 hp, FK6002). Detta ger dig möjligheten att gå på djupet inom ett specialiserat område inom fysiken och därmed få din första erfarenhet av att genomföra ett forskningsprojekt. Arbete utförs oftast inom en av Fysikums forskningsavdelningar, men det går också att utföra sitt examensarbete externt på en annan institution eller i ett företag.

  Läs mer om examensarbeten

 • Så ansöker du

  Ansökan görs via antagning.se.

  Behörighet

  Utöver grundläggande behörighet krävs lägst godkänt i Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

  Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att skriva Matematik- och fysikprovet. För att provresultatet ska räknas krävs att du får minst 30 poäng. Läs mer om provet och anmäl dig på: www.matematik-och-fysikprovet.se

  OBS: provet är inställt vårterminen 2020.

 • Mer information

  Vidare studier

  Efter kandidatexamen är du behörig att söka ett tvåårigt masterprogram och då ta ut en masterexamen. På Fysikum erbjuder vi tre masterprogram: beräkningsfysik, fysik och teoretisk fysik. Det är dessutom möjligt att läsa masterprogram i närliggande ämnen såsom astronomi, meteorologi eller miljövetenskap. Väljer du ämneslärarinriktningen på tredje studieåret fortsätter du med den tvååriga påbyggande ämneslärarutbildningen.

 • Möt oss

 • Arbetsmarknad och karriär

  Kandidatprogrammet i fysik ger dig bred tillgång till den offentliga och privata arbetsmarknaden inom till exempel utvecklings- och forskningsarbete med fysikalisk-matematisk inriktning, informationsteknologi, utbildning, utrednings- och planeringsarbete inom områden som energi, strålning och miljö. Det finns ett stort behov av utbildade fysiker på arbetsmarknaden och detta gäller i hög grad också för ämneslärare i fysik och matematik. Många studenter väljer att bygga på sina kunskapar genom att läsa ett av masterprogrammen, vilket ger ännu bättre möjligheter till anställning inom områdena nämnda ovan. Masterprogrammen ger dessutom behörighet till forskarutbildning i fysik vid Stockholms universitet, andra svenska högskolor eller internationellt.

   

 • Kontakt

  Studierektor för Fysikums utbildningar på grund- och avancerad nivå

  Prof. Åsa Larson - epost: aasal@fysik.su.se

  Studievägledare på Fysikum:
  studievagledare@fysik.su.se