Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i fysik

Detta program är för dig som vill förstå naturen från dess minsta beståndsdelar till universums största strukturer. Vår forskningsnära utbildning lägger grunden för en bred arbetsmarknad som exempelvis systemingenjör, forskare eller ämneslärare.

Fysikstudierna vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar kan matcha. Du får lära dig om den fundamentala fysiken från den klassiska mekaniken, elläran och termodynamiken till den moderna fysikens hörnstenar: relativitetsteorin och kvantmekaniken. Därvid tränas du i en grundläggande förståelse för fysikaliska samband som gör dig väl rustad att förstå och ta del i vidare utveckling inom vetenskap och teknik. Du får en förmåga att utveckla och värdera ny kunskap och du kommer att få en gedigen kunskapsbas som du till exempel kan utnyttja för att som ämneslärare inviga nya generationer i fysikens och matematikens värld. Du lär dig att tillämpa matematiska metoder för att beskriva fysikaliska samband och för att lösa fysikaliska problem. Du lär dig dessutom gedigen experimentell metodik när du på övningslaboratoriet ger dig i kast med verkligheten och därmed granskar fysikens lagar kritiskt.

Bli ämneslärare i fysik och matematik

Vill du bli lärare i fysik och matematik? Då är studiegång ämneslärare för dig.

Lärare
Foto: Jens Olof Lasthein

Studiegång ämneslärare för kandidatprogrammet i fysik är till för dig som vill bli ämneslärare i fysik och matematik. Efter kandidatexamen är du ämnesbehörig att undervisa på högstadiet i fysik och matematik samt fysik på gymnasiet. För att bli färdig lärare behöver du lägga till kompleterande pedagogsik utbildning, KPU, som är tre terminer om du väljer att läsa det på SU. Vill du utöka din behörighet i matemtik för att även undervisa på gymnasiet behöver du läsa till 30 hp matematik, vilket motsvarar en termin. 


År 1 och 2 läser du tillsamamns med alla andra fysikerutbildningar. Det är alltså först år 3 som du väljer studiegång. Så här ser det ut för dig som vill bli ämneslärare.

 

Studiegång ämneslärarutbildning:
Obligatoriska kurser:

Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, FK5023
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp, FK5024
Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 hp, FK5025
Projekt inom experimentell modern fysik, 7,5 hp, FK5026
Valfria kurser i fysik eller fysikdidaktik, 15 hp
Fysik, självständigt arbete, 15 hp, FK6002

 

Studiegång ämneslärarutbildning år 4-5:
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen KPU, 90 hp

Termin 1 (höstterminer)

Skolan i samhället: matematik, naturvetenskap och teknik (UM7106) 22,5 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning I, ämne 1 ma-nv (UM3312) 7,5 hp   

Termin 2 (vårterminer)

Eleven i skolan (UCA40K) 15 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning II, ämne 1 ma-nv (UM8043) 7,5 hp 
Undervisning och utveckling, ämne 1 ma-nv (UM8034) 7,5 hp

Termin 3 (höstterminer)

Verksamhetsförlagd utbildning III, ämne 1 ma-nv (UM8044) 15 hp
Självständigt arbete, ämne 1 ma-nv (UM9100) 15 hp

Valfri termin 4 för att bli behörig att undervisa i matematik på gymansiet

Valfria kurser i matematik, 30 hp 

Forskargrenen i fysik

Forskargrenen är en variant av kandidatprogrammet där du läser extra kurser på kvällstid. Målet är att erbjuda fördjupning och forskningsanknytning samt träning i problemlösning utöver vad som ryms inom det vanliga kandidatprogrammet.

Labb
Foto: Jens Olof Lasthein

Forskargrenen vänder sig till dig som är intresserad av forskning och söker extra utmaning i dina studier. Genom att följa forskargrenen får du närmare kontakt med de forskargrupper som finns på Fysikum. Forskargrenen går parallellt med Kandidatprogrammet i fysik under de två första åren. Utöver ordinarie kurser på programmet läser du en extra kurs per termin motsvarande 7,5 hp. Vi har sedan något år tillbaka ett nytt upplägg av forskargrenen.

  •     Termin 1-2: I kursen Kvantfysikens principer (FK2003) introduceras du till kvantfysik ett år innan ni läser det på programmet. Kursen börjar andra halvan av höstterminen och går på 1/4-fart.
  •     Termin 2: I kursen Introduktion till fysikforskning (FK4028) får ni prova att angripa och löser problem från aktuell forskning. Kursen går på 1/2-fart med start andra halvan av vårterminen.
  •     Termin 4 eller termin 6: En kurs på avancerad nivå.
  •     Termin 5: I den nyinrättade kursen Forskningspraktik i fysik (FK5032) får du möjlighet att utföra forskningspraktik i någon av forskargrupperna som finns på Fysikum. Kursen ges på 1/4-fart under hela höstterminen.

Efter avklarade kurser får du som student ett intyg på att du har klarat av forskargrenen. Alla kurser ger högskolepoäng och kurserna kan användas som valbara kurser i Kandidatprogrammet i fysik eller i något av våra masterprogram. Forskargrenen vänder sig främst till studenter som läser Kandidatprogrammet i fysik, men studenter som läser Kandidatprogrammen i astronomi, meteorologi, ocaenografi och klimatfysik eller Sjukhusfysikerprogrammet är också välkomna att anmäla sig.

Antagning

Du söker till Kandidatprogrammet i fysik (eller något av våra andra tre program ovan) och när du är antagen kan du anmäla intresse till studievägledningen senast 31 oktober. För att få läsa alla kurser på forskargrenen måste du klara alla ordinarie kurser. Det är ett begränsat antal platser på forskargrenen.

Det går även bra att gå kurserna som fristående kurser om man inte är intresserad av gå hela forkargrenen. 

Kontakt

Chad Finley ansvarar för koordineringen av forskargrenen, e-post: cfinley@fysik.su.se