Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till fysikforskning

Vill du kunna lösa problem som en forskare i fysik? I denna kurs får du lära dig grundläggande forskningsmetodik och du får insikt i hur fysikforskning bedrivs genom projektarbete med data hämtad från aktuell fysikforskning.

Kursen behandlar aktuell forskning inom fysik som diskuteras och analyseras vid gruppdiskussioner. Studenterna utför projekt med data hämtade från moderna forskarstudier. Kursen bygger vidare på kunskaper erhållna från ordinarie kurser på kandidatprogrammet i fysik. Fokus ligger på forskningsmetodiken och att ge studenterna insikt i hur forskning går till. De kunskaper kursen ger är användbara för fördjupade studier och forskning inom fysik.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under kvällstid, eller under dagtid efter samråd med studenter, på grundläggande nivå.

  Undervisning

  Undervisningen består av obligatoriska seminarier och projektarbete.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga redovisningar av inlämningsuppgifter och projektarbete.

  Examinator

  Henrik Öström

  Tel: 08 5537 8641

  E-post: Henrik.Ostrom@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen består av utdelat material under kursens gång.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Henrik Öström, tel: 08 5537 8641, e-post: Henrik.Ostrom@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se