Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantfysikens principer

Denna kurs introducerar kvantmekaniken med tonvikt på de grundläggande begreppen och idéerna snarare än på de matematiska teknikerna.

Stern-Gerlach experimentet
Stern-Gerlach experimentet illustrerar kvantiseringen av spinn då partiklar med olika spinntillstånd kan separeras med hjälp av magnetfält. (Bilden är hämtad från https://plato.stanford.edu/entries/physics-experiment/app5.html)

Under kursen lär du dig hantera kvantmekanikens formalism och de centrala begreppen inom teorin genom studier av enkla system. Utifrån dubbelspaltexperimentet (för vågor, kulor och elektroner) diskuteras superpositionsprincipen, sannolikhetstolkningen och osäkerhetsrelationen. Du studerar Schrödingerekvationen och energins kvantisering, vågfunktioner, identiska partiklar, spinn samt ammoniakmolekylen som tvåtillståndssystem. I slutet av kursen diskuteras icke-lokalitet och kvantmekanisk sammanflätning.

 • Kursupplägg

  Kursen går på tredjedelsfart under kvällstid (två kvällar i veckan). Den ingår i forskargrenens första år, men kan även läsas fristående.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar, samt en demonstration.

  Examination

  Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen.

  Examinator

  Andreas Rydh

  Tel: 08 5537 8692

  E-post: andreas.rydh@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • The Feynman Lectures on Physics, vol III. av Feynman, Leighton & Sands
  • Kvantfysikens Principer, kompendium av A. Karlhede & R. v. Unge
 • Kursrapporter

 • Mer information

  När kan jag söka?

  Anmälan är öppen från mitten av mars till mitten av april för kurser som går på hösten, och från mitten av september till mitten av oktober för kurser som går på våren.

  Observera att många kurser öppnar för sen anmälan i mitten av juli (gäller kurser på höstterminen) eller i mitten av december (gäller kurser på vårterminen).

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Andreas Rydh, tel: 08 5537 8692, E-post: andreas.rydh@fysik.su.se

  Lärare:
  Mohamed Bourennane, tel: 08-553 787 36, e-post: boure@fysik.su.se

  Kurs assistent:

  Lukas König, e-post: lukas.konig@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se