Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projekt inom experimentell modern fysik

 • 7,5 hp

Experimentell fysikforskning är mer än bara att arbeta på labbänken. Du måste kunna undersöka och planera experiment, kommunicera ditt arbete och resultat med andra forskare och praktisera god vetenskaplig, social och etisk bedömning.

Kursen utgörs av ett projektarbete avsett att ge fördjupade insikter i modern fysik och experimentell metodik. Den ger träning i att självständigt planera och genomföra ett större experiment, muntligt och skriftligt redovisa detta samt kritiskt granska andras arbeten och göra bedömningar med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
En introduktion till vetenskaplig informationssökning vid kursens början.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundläggande nivå. Den år en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av gruppundervisning, seminarier samt projektarbete. Deltagande i gruppundervisning och seminarier och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Undervisning kan komma att ske på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen och muntlig redovisningar, opposition på andras uppgifter samt aktivtivitet på seminarier.
   
  Om undervisningen sker på engelska kan även examination komma att genomföras på engelska.

  Examinator

  Under hösten 2020
  Katrin Amann-Winkel, tel: 08 5537 8700 e-post: katrin.amannwinkel@fysik.su.se
  Anders Hedqvist, tel: 08 5537 8703, e-post: anders.hedqvist@fysik.su.se

  Lärare

  Laborationsundervisning -  Ansvariga för experiment

  Mohamed Bourennane , tel: 08 5537 8736, e-post: Mohamed.Bourennane@fysik.su.se
  Foivos Perakis, tel: 08 5537 8574, e-post: f.perakis@fysik.su.se

  Assistent

  Ievgenii Borodianskyi, tel: 08 5537 8615, e-post: ievgenii.borodianskyi@fysik.su.se
  Sara Boscolo, tel: 08 5537 8624, e-post: sara.boscolo@fysik.su.se
  Walid Cherifi, tel: 08 5537 8679, e-post: walid.cherifi@fysik.su.se
  Patrawan Pasuwan, tel: 08 5537 8627, e-post: patrawan.pasuwan@fysik.su.se
  Markus Preston, tel: 08 5537 8683, e-post: markus.preston@fysik.su.se
  Massimiliano Smania, tel: 08 5537 8073, e-post: massimiliano.smania@fysik.su.se

   

 • Kontakt

  Studievägledare på Fysikum:

  studievagledare@fysik.su.se