Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projekt inom experimentell modern fysik

Experimentell fysikforskning är mer än bara att arbeta på labbänken. Du måste kunna undersöka och planera experiment, kommunicera ditt arbete och resultat med andra forskare och praktisera god vetenskaplig, social och etisk bedömning.

Kursen utgörs av ett projektarbete avsett att ge fördjupade insikter i modern fysik och experimentell metodik. Den ger träning i att självständigt planera och genomföra ett större experiment, muntligt och skriftligt redovisa detta samt kritiskt granska andras arbeten och göra bedömningar med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
En introduktion till vetenskaplig informationssökning vid kursens början.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundläggande nivå. Den år en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av gruppundervisning, seminarier samt projektarbete. Deltagande i gruppundervisning och seminarier och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Undervisning kan komma att ske på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen och muntlig redovisningar, opposition på andras uppgifter samt aktivtivitet på seminarier. Om undervisningen sker på engelska kan även examination komma att genomföras på engelska.

  Examinator

  Wolf Geppert

  Tel: 08 553 786 49

  E-post: wgeppert@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurs har ingen specifik kurslitteratur.

 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Anders Hedqvist, tel: 08 5537 8703, e-post: anders.hedqvist@fysik.su.se

  Föreläsningar:
  Katrin Amann-Winkel, tel: 08 5537 8700, e-post: katrin.amannwinkel@fysik.su.se
  Anders Hedqvist

  Laborationsansvarig:
  Mohamed Bourennane, tel: 08 5537 8736, e-post: mohamed.bourennane@fysik.su.se
  Foivos Perakis, tel: 08 5537 8574, e-post: f.perakis@fysik.su.se
  Ana Predojevic, tel: 08-553 785 04, e-post: ana.predojevic@fysik.su.se

  Kursassistent:
  Sara Boscolo, e-post: sara.boscolo@fysik.su.se
  Walid Cherifi, e-post: walid.cherifi@fysik.su.se
  Patrawan Pasuwan, e-post: patrawan.pasuwan@fysik.su.se
  Alban Seguinard, e-post: alban.seguinard@fysik.su.se
  Raka Paul, e-post: raka.paul@fysik.su.se
  Katherine Dunne, e-post: katherine.dunne@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Sudentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se