Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i fysik

Programmet vänder sig till dig som har fullbordat en kandidatutbildning i fysik och vill fortsätta med studier på avancerad nivå. Masterprogrammet balanserar experimentell och teoretisk fysik och är inriktad mot aktuella frågor och tillämpningar vid fysikens frontlinjer. Utöver kursdelen, omfattar programmet ett examensarbete inom en av våra forskargrupper.

Utbildnigen omfattar detektorfysik och dataanalys, kvantinformation, nanoteknologi, kosmologi, partikel-, atom-, molekyl-, laser- och attosekundfysik och förgreningar till astrofysik, atmosfärsvetenskap, molekylär biofysik och astrobiologi.

Tre studiegångar

Du kan välja mellan tre aktuella studiegångar Partiklar och Kosmos, Kvantmateria och AMO-fysik. Studiegångarna som beskrivs nedan är flexibla och kan anpassas utefter dina intressen.

study paths master physics

Partiklar och Kosmos

I studiegången Partiklar och Kosmos djupdyker du i fysiken som spänner från det oändligt lilla och det oändligt stora; från kvarkar, leptoner till universums grundläggande lagar och till universums största strukturer. I denna studiegång ingår bl.a. kurser i allmän relativitetsteori, kosmologi, kärn-, partikel- och astropartikelfysik.

Recomenderade kurser

Kosmologi och astropartikelfysik, 7.5 hp, FK7050

Kärnfysik, 7.5 hp, FK7051

Elementarpartikelfysik, 7.5 hp, FK7062

Avancerad kvantmekanik, 7.5 hp, FK5027

Acceleratorfysik, 7.5 hp, FK7055

Analytisk mekanik, 7.5 hp, FK7049

Allmän relativitetsteori 7.5 hp, FK8025

Maskininlärning för fysiker och astronomer, 7.5 hp, FK7068

Kvantmateria

I studiegången Kvantmateria förbereder du dig för FoU-arbete inom moderna applikationer av fasta tillståndets fysik. Du får lära dig mer om fasövergångar, symmetrier och kvantfenomen som uppträder i kondenserad materia.

Recommended course package

Statistisk fysik, 7.5 hp, FK7058

Kondenserade materiens fysik, 7.5 hp, FK7060

Nanoteknologi, 7.5 hp, FK7054

Supraledning, 7.5 hp, FK7053

Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar 7.5 hp, FK7067

Optik och laserfysik, 7.5 hp, FK7046

Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer 7.5 hp, FK7052

Simuleringsmetoder i statistisk fysik, 7.5 hp, FK8028

AMO-fysik (Atom- och molekylfysik samt optik)

Modern AMO-fysik bygger på den snabba utveckling som skett det senaste årtiondet och som utnyttjar växelverkan mellan ljus och materia från atom- till molekylnivå med syftet att förstå och manipulera atomer, molekyler och ljus.

Recommended course package:

Atomfysik, 7.5 hp, FK7057

Molekylfysik, 7.5 hp, FK7066

Optik och laserfysik, 7.5 hp, FK7046

Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar, 7.5 hp, FK7067

Kvantoptik 7.5 hp, FK7047

Kvantkemi, 15 hp, FK7059

Avancerad kvantmekanik, 7.5 hp, FK5027

Maskininlärning för fysiker och astronomer, 7.5 hp, FK7068

 • Programöversikt

  Programmet omfattar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng), varav 30, 45 eller 60 högskolepoäng utgörs av examensarbetet. Inom programmet har du stor frihet att välja de kurser som passar just dina intressen och din fysikprofil. Det finns även utrymme att bredda din kompetens tack vare ett stort antal tillgängliga kurser.

  Du kan välja mellan tre aktuella studiegångar Partiklar och Kosmos, Kvantmateria och AMO-fysik. Studiegångarna som beskrivs nedan är flexibla och kan anpassas utefter dina intressen.

  En kombination av obligatoriska och valbara kurser ger dig en gedigen bas inom dataanalys, experimentell fysik och experimentella metoder, som kompletteras med teoretiska fördjupningar. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Vi erbjuder möjligheten att genomföra ett långt examensarbete, upp till två terminer, i en av våra forskargrupper. Efter examen kan dina kunskaper och erfarenheter tillämpas i ett stort antal områden inom näringsliv, myndighetsarbete eller forskning.

  Följande kurser läses med fördel under första två åren:

  År 1

  1a termin

  Programmering och datalogi för fysiker, 7,5 hp, DA7011
  Valbara kurser*, 22,5 hp

  2a termin

  Fysikens statistiska metoder, 7,5 hp, FK7061
  Valbara kurser*, 22,5 hp

  År 2

  1a termin

  Valfria kurser**, 0, 15 eller 30 hp
  (Examensarbete i fysik kan börja redan 1a termin)

  2a termin

  Examensarbete i fysik, 45 hp, FK9002 (eller Examensarbete i fysik, 30 hp, FK9001, eller Examensarbete i fysik, 60 hp, FK9003).

   

  * Valbara kurser:

  Minst en av de experimentella kurserna:

  Fysikalisk mätteknik, 7,5 hp, FK7063
  Detektorfysik, 7,5 hp, FK7056

  Minst en av de teoretiska kurserna:

  Analytisk mekanik, 7,5 hp, FK7049
  Elektrodynamik, 7,5 hp, FK7045
  Statistisk fysik, 7,5 hp, FK7058

  Minst två av de experimentella kurserna:

  Atomfysik, 7,5 hp, FK7057
  Elementarpartikelfysik, 7,5 hp, FK7062
  Kondenserade materiens fysik, 7,5 hp, FK7060
  Kärnfysik, 7,5 hp, FK7051
  Optik och laserfysik, 7,5 hp, FK7046
  Molekylfysik, 7,5 hp, FK7066
  Kvantoptik, 7,5 hp FK7047

   

  ** Valfria kurser

  För att ge dig som student ytterligare möjligheter att få en personligt anpassad utbildning kan du välja bland ett antal valfria kurser. De valfria kurserna ska omfatta 15 - 45 högskolepoäng beroende på val av examensarbete. De kan väljas helt fritt bland alla fysikkurser på Stockholms universitet.

  Självständigt arbete

  Examensarbetet påbörjas oftast under andra året men kan påbörjas när du uppnått ett minimum av 45 högskolepoäng avancerade kurser i fysik. Examensarbetet utförs i vanliga fall inom en av Fysikums forskargrupper, men kan genomföras på ett företag eller forskargrupp vid annat universitet. Under projektets gång tillhör du en forskargrupp och har möjlighet att delta i forskargruppens verksamhet. Du arbetar med en frågeställning inom forskningsfrontlinjen i en professionell forskarmiljö där du kommer i kontakt med doktorander och andra forskare. Även om detta fortfarande är en universitetsmiljö, så är det ett unikt tillfälle att  djupdyka i en professionell miljö och utveckla viktiga färdigheter (självständighet, ihärdighet, problemlösning, kritiskt tänkande, kommunikation, felsökning, ...) innan du går vidare till arbetslivet.

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Innan du kan bli antagen till något av masterprogrammen i fysik rekommenderar vi att du har läst en eller flera kurser som behandlar följande delar inom kvantmekaniken:

  • grundläggande begrepp och metoder inom icke-relativistisk kvantmekanik
  • vågfunktionen och dess tolkning
  • Schrödinger- ekvationen
  • osäkerhetsprincipen
  • operatorer
  • endimensionella potentialer
  • fria partikeln
  • harmoniska oscillatorn och stegoperatorer
  • matrisrepresentation
  • Schrödingerekvationen i tre dimensioner
  • väteatomen
  • Dirac-notation
  • rörelsemängdsmoment, spinn och stegoperatorer
  • Pauliprincipen och mångpartikelsystem, särskilt atomer
  • tidsoberoende störningsteori med tillämpning på finstruktur och Zeeman-effekt
  • variationsprincipen
  • strålningsemission och –absorption
 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Alla lärare på masterprogrammet är engagerade forskare. På Fysikum pågår både teoretisk och experimentell forskning. Särskilt relevant för examensarbete är tillgång till experimentella anläggningar där våra forskare medverkar: partikelfysik vid ATLAS (Higgsfysik, mörk materia och partikelfysik), anti-väte experiment vid ALPHA och GBAR på CERN, växelverkningar mellan joner vid lagringsringen DESIREE i Stockholm (atom- och molekylfysik), neutrino astrofysik med IceCube vid sydpolen (astropartikelfysik), Xenon1t vid Gran Sasso laboratoriet i Italien (mörk materia), FAIR i Darmstadt (atom- och kärnfysik), Free Electron Laser XFEL i Hamburg (molekylfysik), kontroll av fusion plasma vid ITER (instrumenteringsfysik), kosmisk bakgrundsstrålning och studier av supernovor, mm.

 • Arbetsmarknad och karriär

  En masterexamen i fysik gör dig attraktiv för näringslivet och myndigheter som arbetar med forskning och utveckling, men öppnar också upp för doktorandstudier. Många stora experiment utförs internationellt och masterexamen i fysik gör dig lämplig för arbete på ett internationellt laboratorium, inklusive kommande internationella anläggningar MAX IV och ESS i Lund. Det finns ett växande behov i världen för akademiker med djupare kunskaper inom fysik. Bland lämpliga framtidsområden inom industrin kan nämnas utveckling och användning av detektorer och sensorer, analys av experimentell data,  energiproduktion, tillämpningar av laserteknik, instrumentering inom medicin, nanoteknologi, telekommunikation, fotonik, kvantinformation, mm.

 • Kontakt

  Studievägledare på Fysikum:

  studievagledare@fysik.su.se

  Programansvarig:

  Prof. Christophe Clement, epost: christophe.clement@fysik.su.se