Fysikens statistiska metoder, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar statistiska problem och begrepp inom fysiken. Grundläggande begrepp inom sannolikhetlära, som frekventistisk och Bayesiansk statistik, introduceras i kontexten av fysikaliska mätprocesser. Moderna metoder inom statistisk analys av data presenteras inom områden punktskattning, intervallskattning samt hypotestest. Asymptotiska och exakta metoder diskuteras. Egenskaper av såsom uppskattningar och hypotestester belyses. En översikt av metoder inom flerdimensionella hypotestester och maskininlärning presenteras. Datorbaserade laborationer används för att tillämpa teoretiska kunskaper. Monte Carlo-metoden introduceras och används.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen