Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad kvantmekanik

 • 7,5 hp

Vill du gå vidare i din förståelse av kvantmekaniken? I denna kurs får du lära dig mer om kvantmekanik både på ett teoretiskt plan och kopplat till realistiska beskrivningar av fysikaliska system.

I denna kurs kommer du att lära dig om grundläggande begrepp och metoder inom icke-relativistisk kvantmekanik, såsom Dirac-notation, Hermitska operatorer och Hilbertrum, samt position- och rörelesemängdsrepresentationen. Du kommer även att fördjupa dig i kopplingen mellan kvantmekanik och linjär algebra, den generaliserade osäkerhetsrelationen och sambandet mellan kvantmekanik och klassisk fysik. Kursen behandlar också beskrivningar av mer realistiska fysikaliska system genom att ta upp den tidsberoende Schrödingerekvationen och vågpaket, tidsberoende störningsräkning och grundläggande spridningsteori. Du kommer också att möta kvantmekanisk sammanflätning och Bells olikhet samt få en introduktion till täthetsmatriser.

Denna kurs ger också en utmärkt grund för fortsatta studier i fysik på avancerad nivå.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på dagtid på halvfart och är på grundläggande nivå. Kursen ingår kandidatprogrammet i fysik, men kan även läsas som fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar. Föreläsningarna är i grunden traditionella vid svarta tavlan där de viktigaste momenten i kursen avhandlas. Samtidigt är föreläsningarna interaktiva och studenterna utmanas att aktivt analysera och konceptualisera innehållet. Räkneövningarna innehåller tillämpade övningar och utgår från studenternas problemlösande.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen vid kursens slut samt inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Under våren 2020

  Emil Bergholtz , tel: 08 5537 8035, e-post: emil.bergholtz@fysik.su.se

  Föreläsningar:
  Emil Bergholtz , tel: 08 5537 8035, e-post: emil.bergholtz@fysik.su.se

  Övningar:
  Elisabet Edvardsson , e-post: elisabet.edvardsson@fysik.su.se

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema FK5027 VT2020

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Modern Quantum Mechanics, J J Sakurai, ISBN: 9781292024103 (Om du kan få tag i den gamla upplagan, ISBN: 9780321503367, så är den att föredra då den innehåller kapitel som är användbara för andra kurser på avancerad nivå.)

 • Kontakt

  Studievägledare på Fysikum:

  studievagledare@fysik.su.se