Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i beräkningsfysik

I masterprogrammet i beräkningsfysik lär du dig omvandla en matematisk modell av ett fysikaliskt fenomen till ett robust datorprogram och hur du analyserar resultaten från dina beräkningar. Du kommer att studera kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder och fördjupa dina kunskaper inom fysiken.

Detta tvååriga program ger dig avancerade kunskaper och breda förmågor att applicera numeriska metoder och moderna beräkningstekniker på olika typer av fysikaliska problem. Du fortsätter fysikstudierna genom avancerade kurser inom klassisk och modern fysik. Inom programmet erbjuds du obligatiriska kurser i fysikens matematiska metoder, programmering i högnivåspråk och numeriska metoder. Detta följs av avancerade kurser i statistisk fysik och i kursen i beräkningsfysik lär du dig använda programpaket i form av numeriska kataloger för att modellera fysikaliska fenomen. Under andra året väljer du om du vill fördjupa dig i ämnen såsom kvantkemi, kondenserade materiens fysik, analytisk mekanik, numeriska metoder, maskininlärning eller hur stora parallella datorer används.

Programmet avslutas med ett mastersarbete där du tillämpar dina fysik- och modellbyggarkunskaper på realistiska problem från modern fysikforskning. Med handledning från erfaren forskare i beräkningsfysik kommer du utbildas i att planera, utföra och redogöra ett forskningsprojekt. Vi erbjuder möjligheten att utföra långa examensarbetem, upp till ett år, antingen inom en av våra forskningsavdelningar, eller på ett företag utanför universtetet, vilket kan ge dig en direktkontakt med näringslivet.