Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i beräkningsfysik

I masterprogrammet i beräkningsfysik lär du dig omvandla en matematisk modell av ett fysikaliskt fenomen till ett robust datorprogram och hur du analyserar resultaten från dina beräkningar. Du kommer att studera kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder och fördjupa dina kunskaper inom fysiken.

Detta tvååriga program ger dig avancerade kunskaper och breda förmågor att applicera numeriska metoder och moderna beräkningstekniker på olika typer av fysikaliska problem. Du fortsätter fysikstudierna genom avancerade kurser inom klassisk och modern fysik. Inom programmet erbjuds du obligatiriska kurser i fysikens matematiska metoder, programmering i högnivåspråk och numeriska metoder. Detta följs av avancerade kurser i statistisk fysik och i kursen i beräkningsfysik lär du dig använda programpaket i form av numeriska kataloger för att modellera fysikaliska fenomen. Under andra året väljer du om du vill fördjupa dig i ämnen såsom kvantkemi, kondenserade materiens fysik, analytisk mekanik, numeriska metoder, maskininlärning eller hur stora parallella datorer används.

Programmet avslutas med ett mastersarbete där du tillämpar dina fysik- och modellbyggarkunskaper på realistiska problem från modern fysikforskning. Med handledning från erfaren forskare i beräkningsfysik kommer du utbildas i att planera, utföra och redogöra ett forskningsprojekt. Vi erbjuder möjligheten att utföra långa examensarbetem, upp till ett år, antingen inom en av våra forskningsavdelningar, eller på ett företag utanför universtetet, vilket kan ge dig en direktkontakt med näringslivet.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar två års heltidsstuder (120 hp). Det avslutas med ett examensarbete motsvarande 30, 45 eller 60 hp. Inom programmet har du stor frihet att välja de kurser som passar just dina intressen och fysikprofil. Det finns också utrymme att bredda din kompetens till följd av ett stort antal valfria kurser.

  Obligatoriska kurser

  Beräkningsfysik, 15 hp, FK8029

  Fysikens matematiska metoder, 7,5 hp, FK7048

  Numeriska metoder för fysiker II, 7,5 hp, BE7001

  Programmering och datalogi för fysiker, 7,5 hp, DA7011

  Simuleringsmetoder i statistisk fysik, 7,5 hp, FK8028

  Statistisk fysik, 7,5 hp FK7058

   

  Valfria kurser

  För att ge dig möjlighet att anpassa programmeter efter dina intressen och behov erbjuds du välja valfria kurser. De flesta valfria kurserna läses under andra året och utgör ungefär en halv termin. Nedan finns en lista med förslag på kurser:

  Analystisk mekanik, 7,5 hp, FK7049

  Kondenserade materiens fysik, 7,5 hp, FK7060

  Elektrodynamik, 7,5 hp, FK7045

  Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp, FK7052

  Maskininlärning för fysiker och astronomer, 7,5 hp, FK7068

  Kvantkemi, 15 hp, FK7059

  Vi rekommenderar också avancerade kurser i datavetenskap som ges av Matemtiska institutionen. Välj aktuell termin och se sedan under datalogi. Du kan ockå läsa några kurser på grundläggande nivå (maximalt 30 hp) i t.ex. datavetenskap.

   

   

  Självständigt arbete

  Examensarbetet utför du i regel under andra året, men det kan påbörjas när du har avklarat 45 hp av avancerade kurser i fysik. Projektet är ofta 45 hp, men även projekt på 60 eller 30 hp är möjliga. Flera forskningsavdelningar på Fysikum arbetar inom beräkningsfysik och kan erbjuda projekt. Det är också möjligt att utföra ditt projekt inom industrin eller på en annan institution, så länge som projektet uppfyller kraven på ett examensarbete inom beräkningsfysik. 

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Innan du kan bli antagen till något av masterprogrammen i fysik rekommenderar vi att du har läst en eller flera kurser som behandlar följande delar inom kvantmekaniken:

  • grundläggande begrepp och metoder inom icke-relativistisk kvantmekanik
  • vågfunktionen och dess tolkning
  • Schrödinger- ekvationen
  • osäkerhetsprincipen
  • operatorer
  • endimensionella potentialer
  • fria partikeln
  • harmoniska oscillatorn och stegoperatorer
  • matrisrepresentation
  • Schrödingerekvationen i tre dimensioner
  • väteatomen
  • Dirac-notation
  • rörelsemängdsmoment, spinn och stegoperatorer
  • Pauliprincipen och mångpartikelsystem, särskilt atomer
  • tidsoberoende störningsteori med tillämpning på finstruktur och Zeeman-effekt
  • variationsprincipen
  • strålningsemission och –absorption
 • Möt oss

  Se vårt Webinarie om alla våra Masterprogram i fysik. Där berättar programansvarig om programmets innehåll, forskningen kopplat till programmet, blandat med intervjuer med våra studenter och alumner. Webinariet finns samlat på Stockholms universitet centrala hemsida för Webinars on-demand about our Master’s programmes (sidan är på engelska). Webinariet heter "Master's Programmes in Physics".

 • Arbetsmarknad och karriär

  Med denna examen kommer du att ha moderna, uppdaterade kunskaper inom fysik och beräkningsvetenskap. Din förmåga att förstå, analysera och översätta en mängd olika problem till datormodeller efterfrågas i högteknologiska industrier och forskningsföretag och en stor del av våra alumner arbetar med modellering och programmering. Denna examen har också en bredare tillämpning och dina kunskaper är attraktiva inom olika områden, allt från akademisk partikelfysik över medicinsk bildbehandling hela vägen till att finansiera analytiker i Bank of England!

  En praktikplats är ett bra sätt att prova dina färdigheter och få arbetslivserfarenhet i en verklig miljö. Under din master utbildning kan du lägga till en praktikurs ooch få chansen att redan då testa på arbetslivet. Du kan välja på en kurs på 7.5 hp eller 15 hp beroende på hur länge du vill praktisera. Mer info hittar du via länkarna nedan. 

  Praktik i fysik, 7,5 hp (FK8026) 

  Praktik i fysik, 15 hp (FK8039)

   

 • Kontakt

  Studievägledare vid Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Programansvarig: Prof. Eva Lindroth