Masterprogram i beräkningsfysik, 120 hp

Om utbildningen

Masterprogrammet i beräkningsfysik passar dig som har läst ett kandidatprogram i fysik eller beräkningsteknik och vill lära dig hur man med avancerade numeriska verktyg modellerar fysikaliska fenomen.

Syfte och kunskapmål

Inom detta mastersprogram lär du dig hur du omsätter en matematisk modell av ett fysikaliskt skeende till ett pålitligt datorprogram och sedan analyserar resultaten från dina beräkningar. Inom masterprogrammet läser du kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder

samt fördjupar dina kunskaper i fysik.

Examen och arbetsmarknad

Då detta masterprogram bygger på att du har en bakgrund inom fysiken ger det i första hand en färdighet att skapa matematisk-numeriska modeller av komplicerade fysikaliska skeenden. Dina erfarenheter är emellertid bredare än så. Du lär dig att analysera, modellera och med datorprogram beskriva komplicerade skeenden och sedan tolka dina resultat. Detta gör dig till en viktig medarbetare inom såväl den tekniskt naturvetenskapliga medicinska världen – inom akademi eller privat industri - som inom bank och försäkringvälden eller offentlig förvaltning. Du har kunskapen att analysera de problem din kommande arbetsgivare ger dig.

Innehåll och omfattning

Under det första året studerar du kurser i fysikens matematiska metoder, programmering i högnivåspråk och numeriska metoder. Du fördjupar dig också inom elektricitetsläran och statistisk fysik där du börjar tillämpa dina matematisk-numeriska färdigheter på realistiska problem. I en kurs kallad beräkningsfysik får du sedan lära dig att använda programpaket i form av numeriska bibliotek för att lösa olika fysikaliska problem.

Under det andra året ges du tillfälle att fördjupa dig ytterligare inom ett antal fysikämnen som tex teoretisk kemi, den kondenserade materiens fysik eller analytisk mekanik. Du kan också välja numeriska studier av elektromagnetiska eller strömningsmekaniska fenomen. Om du är fascinerad av omfattande beräkningar finns en kurs där man lär sig utnyttja stora parallell datorer.

Programmet i beräkningsfysik avslutas med ett mastersarbete omfattande 30 till 60 högskolepoäng. Här får du, stödd av en erfaren handledare från institutionens forskare inom beräkningsfysik, tillämpa dina fysik- och mmodellbyggarkunskaper på realistska problem hämtade från internationellt aktuell forskning. Du kan också välja göra ditt mastersarbete utanför Fysikum och kommer i så fall att ha en handledare från din arbetsplats och en från Fysikum.

För mer information kontakta studievägledare: studievagledare@fysik.su.se.

Om ämnet: Fysik

Fysik är vetenskapen som beskriver naturfenomen som sträcker sig från materiens allra minsta beståndsdelar till de absolut största strukturerna i universum. Det är den moderna fysikens upptäckter som ligger bakom framstegen inom en rad områden som elektronik och datorteknik, materialfysik, medicinsk diagnostik och behandlingsteknik samt energiforskning. Fysikstudier vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar. Du tränas i att tillämpa fysikens lagar inom avancerad problemlösning och att utveckla och värdera ny kunskap. I utbildningen erbjuds du kurser inom grundläggande fysik och matematik. Teori varvas med praktiska övningar och i övningslaboratoriet granskas fysikens lagar kritiskt. Efter de grundläggande kurserna specialiserar du dig mot någon av de två inriktningarna: fysik eller miljövetenskap. Vid fysikinriktningen fördjupas dina kunskaper inom framför allt den moderna fysiken. För inriktningen mot miljövetenskap ligger fokus på den fysik som är mest relevant inom miljöområdet, till exempel aerosolfysik och energi.

ARBETSMARKNAD Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas en stor arbetsmarknad för dig i Sverige, men också internationellt. En bred utbildning inom fysikens kärnområden är alltid efterfrågad inom bioteknik, informationsteknik, elektronik, processutveckling, miljöteknik och inom många andra högteknologiska verksamheter. På institutionen för fysik vid Stockholms universitet finns många intressanta och spännande områden att välja mellan om du vill satsa på forskning.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Fysikum