Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk mekanik och kondenserad materia

Denna kurs behandlar grunderna inom statistisk mekanik och kondenserad materia. Termodynamiken utvecklas utifrån mikroskopisk utgångspunkt, och tillämpas för att förstå grundläggande egenskaper hos material.

Citat-sv
Foto: Jens Olof Lasthein

I denna kurs studerar du de grundläggande begreppen inom den statistiska mekaniken, såsom boltzmannfördelningen, tillståndssumman och ekvipartitionsprincipen. Begreppen tillämpas på fenomen som Bose-Einsteinkondensat och svartkroppsstrålning. Du möter även centrala begrepp inom den kondenserade materiens fysik, såsom fria elektroner, Fermi-ytor, reciproka rummet och energiband, kristallstrukturer och fononer.

 • Kursupplägg

  Kursen går på helfart, och ingår som obligatorisk kurs under tredje året av kandidatprogrammet i fysik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar, samt en laboration. I kursen ingår även ett antal inlämningsuppgifter som kan ge bonus till tentan.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen i slutet av kursen, samt genom en kort laborationsrapport.

  Examinator

  Supriya Krishnamurthy

  Tel: 08 5537 8741

  E-post: supriya.krishnamurthy@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Daniel V. Schroeder, An Introduction to Thermal Physics, Addison Wesley (2000)
  • Steven H. Simon, The Oxford Solid State Basics, Oxford University Press (2013)
 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.

 • Mer information

  När kan jag söka?

  Anmälan är öppen från mitten av mars till mitten av april för kurser som går på hösten, och från mitten av september till mitten av oktober för kurser som går på våren.

  Observera att många kurser öppnar för sen anmälan i mitten av juli (gäller kurser på höstterminen) eller i mitten av december (gäller kurser på vårterminen).

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Supriya Krishnamurthy, tel: 08 5537 8741, e-post: supriya.krishnamurthy@fysik.su.se

  Räkneövningar:
  Dongwon Kim, e-post: dongwon.kim@fysik.su.se
  Alban Seguinard, e-post: alban.seguinard@fysik.su.se

  Laborationer:
  Alban Seguinard

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Sudentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se