Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i teoretisk fysik

Fysik är ett ämne som ständigt utvecklas och det är de teoretiska fysikernas uppgift att förbättra de teorier och modeller som finns samt formulera nya som kan beskriva nyupptäckta fenomen eller hitta nya infallsvinklar på gamla problem. I det här mastersprogrammet får du fördjupa dig i teoretisk fysik på avancerad nivå i en aktiv forskarmiljö.

Detta tvååriga program ger dig avancerade kunskaper och färdigheter att applicera matematiska och statistiska metoder inom den teoretiska fysiken. 


Tack vare flexibiliteten inom programmet med kombinationen av obligatoriska och valbara kurser kan du skapa din egna unika profil utifrån ditt intresse. Våra valbara kurser täcker områden såsom kvantfältteori, kosmologi, astropartikelfysik, kondenserad materia och avancerad statistisk fysik. Programmet avslutas med ett mastersarbete där du får använda dina kunskaper och planera, utföra och redovisa ett eget forskningsprojekt. Projektet utförs oftast inom någon av våra forskningsgrupper inom teoretisk fysik. Det är ett långt projekt som det finns möjlighet att arbeta med upp till ett år.  


Kunskaperna och färdigheterna du får i programmet kan appliceras inom många olika områden inom industrin och forskning. 

Programemt ges på engeslska: Master's Programme in Theoretical Physics

 • Programöversikt

  Programmet omfattar två års heltidsstuder (120 hp). Det avslutas med ett examensarbete motsvarande 30, 45 eller 60 hp. Inom programmet har du stor frihet att välja de kurser som passar just dina intressen och fysikprofil. Det finns också utrymme att bredda din kompetens till följd av ett stort antal valfria kurser.

  Obligatoriska kurser

  Elektrodynamik, 7,5 hp, FK7045

  Fysikens matematiska metoder, 7,5 hp, FK7048

  Programmering och datalogi för fysiker, 7,5 hp, DA7011

  Statistisk fysik, 7,5 hp FK7058

  Analystisk mekanik, 7,5 hp, FK7049

   

  Valfria kurser

  För att ge dig möjlighet att anpassa programmeter efter dina intressen och behov erbjuds du välja valfria kurser. Nedan finns en lista med förslag på kurser:

  Allmän relativitetsteori, 7,5 hp, FK8025

  Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp, FK7052

  Kosmologi och astropartikelfysik, 7,5 hp, FK7050

  Kvantfältteori, 7,5 hp, FK8027

  Kvantfältteori för kondenserad materia, 7,5 hp, FK8018

  Statistisk fysik II, 7,5 hp, FK7016

  Självständigt arbete

  Examensarbetet utför du i regel under andra året, men det kan påbörjas när du har avklarat 45 hp av avancerade kurser i fysik. Projektet är ofta 45 hp, men även projekt på 60 eller 30 hp är möjliga. Flera forskningsavdelningar på Fysikum arbetar inom teoretisk fysik och kan erbjuda projekt. Det är också möjligt att utföra ditt projekt inom industrin eller på en annan institution, så länge som projektet uppfyller kraven på ett examensarbete inom teoretisk fysik. 

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Mentorskapsprogram för att stärka dina självständiga färdigheter

  Vi vill att våra studenter utvecklar deras förmågor att arbeta självständigt såväl som i grupp, vilket är varför fokuset i undervisningen är kursprojekt. Det finns en god relation mellan studenter och lärare och vi erbjuder ett starkt akademiskt stöd till studenterna genom att alltid ha lättillgängliga lärare. Dessutom har programmet ett unikt mentorssystem, där doktorander agerar mentorer till mastersstudenterna och finns som stöd för praktiska problem samt introducerar studenterna till olika forskningsområden.   

  Följande kunskaper i kvanemkanik är rekomenderade att ha

  Innan du kan bli antagen till något av masterprogrammen i fysik rekommenderar vi att du har läst en eller flera kurser som behandlar följande delar inom kvantmekaniken:

  • grundläggande begrepp och metoder inom icke-relativistisk kvantmekanik
  • vågfunktionen och dess tolkning
  • Schrödinger- ekvationen
  • osäkerhetsprincipen
  • operatorer
  • endimensionella potentialer
  • fria partikeln
  • harmoniska oscillatorn och stegoperatorer
  • matrisrepresentation
  • Schrödingerekvationen i tre dimensioner
  • väteatomen
  • Dirac-notation
  • rörelsemängdsmoment, spinn och stegoperatorer
  • Pauliprincipen och mångpartikelsystem, särskilt atomer
  • tidsoberoende störningsteori med tillämpning på finstruktur och Zeeman-effekt
  • variationsprincipen
  • strålningsemission och –absorption
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Daniel är en mastersstudent i teoretisk fysik från USA. Han drämde länge om att bli professionell basketspelare, men av olika anledningar hade livet andra planer för honom. Se filmen genom att klicka länken nedan för att höra hans historia. 

  Möt Daniel

 • Arbetsmarknad och karriär

  Som fysikstudent vid Stockholms universitet får du erfarenhet av att arbeta i en forskningsmiljö som ligger i framkant och en avancerad förståelse för teoretisk fysik genom att analysera, modellera och syntetisera komplex information. Vårt program ger en utmärkt grund för doktorandstudier och öppnar flera karriärmöjligheter utanför det akademiska området. Förmågan och träningen i kritisk tänkande och analys av komplexa nya fenomen, ofta med hjälp av sofistikerade matematiska metoder, är användbar inom olika discipliner såsom bioinformatik och tillämpad matematik.

  En praktikplats är ett bra sätt att prova dina färdigheter och få arbetslivserfarenhet i en verklig miljö. Under din master utbildning kan du lägga till en praktikurs ooch få chansen att redan då testa på arbetslivet. Du kan välja på en kurs på 7.5 hp eller 15 hp beroende på hur länge du vill praktisera. Mer info hittar du via länkarna nedan. 

  Praktik i fysik, 7,5 hp (FK8026) 

  Praktik i fysik, 15 hp (FK8039)

 • Kontakt

  Studievägledare vid Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Programansvarig: Dr. Eddy Ardonne