Kvantfältteori för kondenserad materia, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar: Andrakvantisering och kvantfältteoretisk formulering av mångpartikelteori. Störningsteori, linjär respons och Kubo-formler; AC och DC konduktivitet hos elektrongasen. Hubbard-Stratonovich-transformationer, begreppet effektiv aktion och effektiv teori. Medelfältsteori; dielektrisk respons hos en elektrongas, Debyeskärmning och plasmasvängningar. Kvantfältteori vid ändlig temperatur. Fermigaser och Fermivätskor; fenomenologisk beskrivning, något om renormeringsgruppsmetoder. Spontant symmetribrott; Bose-Einstein kondensat och ordningparametrar, svagt växelverkande Bosegas. Instabiliteter hos Fermiytan; Luttingervätskor, supraledare. Något om kvantfasövergångar och topologiska effekter i mångpartikelsystem.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen