Kvantfältteori för kondenserad materia, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar: Andrakvantisering och kvantfältteoretisk formulering av mångpartikelteori. Störningsteori, linjär respons och Kubo-formler; AC och DC konduktivitet hos elektrongasen. Hubbard-Stratonovich-transformationer, begreppet effektiv aktion och effektiv teori. Medelfältsteori; dielektrisk respons hos en elektrongas, Debyeskärmning och plasmasvängningar. Kvantfältteori vid ändlig temperatur. Fermigaser och Fermivätskor; fenomenologisk beskrivning, något om renormeringsgruppsmetoder. Spontant symmetribrott; Bose-Einstein kondensat och ordningparametrar, svagt växelverkande Bosegas. Instabiliteter hos Fermiytan; Luttingervätskor, supraledare. Något om kvantfasövergångar och topologiska effekter i mångpartikelsystem.

Om ämnet: Fysik

Fysik är vetenskapen som beskriver naturfenomen som sträcker sig från materiens allra minsta beståndsdelar till de absolut största strukturerna i universum. Det är den moderna fysikens upptäckter som ligger bakom framstegen inom en rad områden som elektronik och datorteknik, materialfysik, medicinsk diagnostik och behandlingsteknik samt energiforskning. Fysikstudier vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar. Du tränas i att tillämpa fysikens lagar inom avancerad problemlösning och att utveckla och värdera ny kunskap. I utbildningen erbjuds du kurser inom grundläggande fysik och matematik. Teori varvas med praktiska övningar och i övningslaboratoriet granskas fysikens lagar kritiskt. Efter de grundläggande kurserna specialiserar du dig mot någon av de två inriktningarna: fysik eller miljövetenskap. Vid fysikinriktningen fördjupas dina kunskaper inom framför allt den moderna fysiken. För inriktningen mot miljövetenskap ligger fokus på den fysik som är mest relevant inom miljöområdet, till exempel aerosolfysik och energi.

ARBETSMARKNAD Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas en stor arbetsmarknad för dig i Sverige, men också internationellt. En bred utbildning inom fysikens kärnområden är alltid efterfrågad inom bioteknik, informationsteknik, elektronik, processutveckling, miljöteknik och inom många andra högteknologiska verksamheter. På institutionen för fysik vid Stockholms universitet finns många intressanta och spännande områden att välja mellan om du vill satsa på forskning.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Fysikum