Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Elektromagnetism och vågor

I början av dina fysikstudier ser de elektriska och magnetiska krafterna ut som två olika krafter som är helt oberoende av varandra. I denna fortsättningskurs upptäcker du att de har liknande egenskaper och att världen inte till fullo beskrivs av separata elektriska och magnetiska fält utan även av elektromagnetiska fält.

Under den här kursen lär du dig hur elektromagnetism kan beskrivas genom bara fyra ekvationer (Maxwells ekvationer). Detta leder till en av den moderna fysikens viktigaste resultat att ljus är en elektromagnetisk våg. Du kommer att se hur Maxwells ekvationer kan skrivas i differential- och integralformer. Dessutom kommer du att utvidga dina kunskaper om potentialer. Du kommer se hur såväl det elektriska som magnetiska fältet har sin egen potential. Den magnetiska potentialen är en vektorpotential. För att förstå elektromagnetiska fält i materia kommer du att lära dig om D- och H-fälten. När det gäller elektromagnetiska vågor kommer du att få se hur Poyntingvektorn kan användas för att studera hur den elektromagnetiska energin bärs av vågor. Ytterligare egenskaper hos elektromagnetiska vågor studeras: vågutbredning i material och polarisation. Du kommer också att lära dig om fourieranalys av periodiska förlopp.