Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Elektromagnetism och vågor

I början av dina fysikstudier ser de elektriska och magnetiska krafterna ut som två olika krafter som är helt oberoende av varandra. I denna fortsättningskurs upptäcker du att de har liknande egenskaper och att världen inte till fullo beskrivs av separata elektriska och magnetiska fält utan även av elektromagnetiska fält.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Under den här kursen lär du dig hur elektromagnetism kan beskrivas genom bara fyra ekvationer (Maxwells ekvationer). Detta leder till en av den moderna fysikens viktigaste resultat att ljus är en elektromagnetisk våg. Du kommer att se hur Maxwells ekvationer kan skrivas i differential- och integralformer. Dessutom kommer du att utvidga dina kunskaper om potentialer. Du kommer se hur såväl det elektriska som magnetiska fältet har sin egen potential. Den magnetiska potentialen är en vektorpotential. För att förstå elektromagnetiska fält i materia kommer du att lära dig om D- och H-fälten. När det gäller elektromagnetiska vågor kommer du att få se hur Poyntingvektorn kan användas för att studera hur den elektromagnetiska energin bärs av vågor. Ytterligare egenskaper hos elektromagnetiska vågor studeras: vågutbredning i material och polarisation. Du kommer också att lära dig om fourieranalys av periodiska förlopp.

Undervisning våren 2021

Undervisning sker på distans via zoom. Laborationen planeras att utföras på campus i liten grupp. Kursen examineras genom skriftlig rapport på datorövning, muntlig presentation av laboration samt skriftlig hemtentamen med muntlig uppföljning via zoom.

Kursen använder sig av lärplattformen Athena.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på dagtid på grundnivå.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, demonstrationer och datorövningar.

  Examination

  Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen.

  Examinator

  Klas Hultqvist

  Tel:08-553 786 71

  E-post: klas@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Introduction to Electrodynamics (4th ed.) David J. Griffiths, Cambridge University Press eller PEARSON

   

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Klas Hultqvist, tel:08-553 786 71, e-post: klas@fysik.su.se

  Räkneövningar:
  Adam Andrews, e-post: adam.andrews@fysik.su.se

  Demonstationer:
  Patrawan Pasuwan, e-post: patrawan.pasuwan@fysik.su.se
  Pueh-Leng Tan, e-post: pueh-leng.tan@fysik.su.se

  Datorlaboration:
  Harry Parke, e-post: harry.parke@fysik.su.se
  Pueh-Leng Tan

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Sudentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se