Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i astronomi och astrofysik

Vill du förstå fysiken bakom stjärnor, svartahål, supernovor, exoplaneter och galaxer? Hos oss studerar du både centrala teorier och genomför observationer med forskningsteleskop. I studierna av astrofysikaliska fenomen kombinerar du många typer av kunskap och löser komplexa problem, vilket banar väg mot kvalificerade jobb i industrin eller forskarstudier.

Carina nebula
Carina nebula. Image credit: ESO/T. Preibisch

Masterprogrammet i astronomi och astrofysik ger dig möjlighet att tillämpa kunskaper i fysik och matematik för att förstå de processer som sker i universum. I det tvååriga programmet kommer du fördjupa dig i fundamentala strålningsprocesser, och studera fenomen från planetbildning till universums storskaliga struktur. Som komplement till de mer teoretiska kurserna lär du dig att planera och genomföra observationer, och får praktisk övning i att använda forskningsteleskop. De valfria utrymmet ger dig möjlighet att rikta in dina studier mot områden du själv väljer. Kurserna har nära anknytning till de starka forskningsområden inom astrofysik som finns på institutionen. Programmet avslutas med ett självständigt arbete där du med handledning av en av våra forskare kommer att jobba med aktuell astronomisk forskning.


Masterprogrammet i astronomi och astrofysik ges på engelska, och du hittar en fullständig beskrivning på den engelska sidan.