Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker

 • 15 hp

När man stöter på ett problem inom fysiken behöver man kunna vissa metoder. Denna kurs syftar till att tillhandahålla de grundläggande metoder som behövs inom fysiken och är en utmärkt grund för fortsatta studier inom fysik. Kursen innehåller tre delar: programmering för fysiker, numeriska metoder inom fysiken och statistik för fysiker.

I kursen lär du dig om metoder inom fysiken och tillämpningar av dessa på fysikproblem. Den innehåller tre delar:

Programmering för fysiker

Grunderna i programmering i ett modernt språk (python) med fysiktillämpningar. Du kommer att lära dig om programmering, datastrukturer, användning av enkla grafikrutiner och programstrukturering. Du kommer också att genomföra ett programmeringsprojekt för att lösa ett specifikt problem.

Numeriska metoder inom fysiken

Grundläggande numeriska metoder som dyker upp i fysikproblem. Du kommer att lära dig grundläggande numeriska metoder användbara för fysikproblem, såsom linjära och ickelinjära ekvationer och ekvationssystem, överbestämda linjära och icke-linjära ekvationssystem, linjär och ickelinjär modellanpassning, interpolation, integralskattning, feltermskorrigering, störningsräkning och kondition, ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem och orientering om partiella differentialekvationer. Du kommer också att bekanta dig med fysikaliska tillämpningar och exempel.

Statistik för fysiker

Grundläggande sannolikhetslära och statistik med fokus på fysikproblem. Du kommer att lära dig om sannolikhetsbegreppet, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar, centrala gränsvärdessatsen, grundläggande punktuppskattning, grundläggande intervalluppskattning och hypotestest. Du kommer också att lära dig om hur man kan visualisera data.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart på dagtid och är på grundläggande nivå. Kursen ingår i kandidatprogrammet i fysik, astronomi och meteorologi samt på Sjukhusfysikerprogrammet. Den kan även läsas som fristående kurs.

  Delkurser

  Kursen består av tre delar:

  Programmering för fysiker*, 6 hp
  Numeriska metoder inom fysiken, 4.5 hp
  Statistik för fysiker, 4.5 hp

  * Programmering för fysiker är i sin tur indelad i tre mindre delar.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbeten.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftliga och muntliga redovisningar samt opposition på andras uppgifter.

  Examinator

  Examinator meddelas senast en månad före kurstart

   

  Föreläsningar:
  Jörgen Sjölin (Numeriska metoder), tel: 08 5537 8675, e-post: sjolin@fysik.su.se
  Josefin Ahlkrona (Programmering), e-post: ahlkrona@math.su.se
  Hampus Engsner (Statistik), tel: 08 16 45 07, e-post: hampus.engsner@math.su.se

  Datorövningar:
  Gustav Eklund , e-post: gustav.eklund@fysik.su.se
  Patrawan Pasuwan, tel: 08 5537 8627, e-post: patrawan.pasuwan@fysik.su.se
  Laura Pereira Sanchez, tel: 08 5537 8630, e-post: laura.pereira-sanchez@fysik.su.se
  Anton Ljungdahl , e-post: anton.ljungdahl@fysik.su.se
  Jonatan Öström , tel: 08 5537 8631, e-post: jonatan.ostrom@fysik.su.se

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema FK4026 HT2019

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Programmering : John V. Guttag, Introduction to Computation and Programming Using Python, MIT Press (ISBN 9780262529624, 2016)
  • Statistik : Stokastik - sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Sven Erick Alm och Tom Britton, Liber.
  • Numerisk analys: Mark Newman, Computational Physics (ISBN 9781480145511, 2013)