Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker

När man stöter på ett problem inom fysiken behöver man kunna vissa metoder. Denna kurs syftar till att tillhandahålla de grundläggande metoder som behövs inom fysiken och är en utmärkt grund för fortsatta studier inom fysik. Kursen innehåller tre delar: programmering för fysiker, numeriska metoder inom fysiken och statistik för fysiker.

I kursen lär du dig om metoder inom fysiken och tillämpningar av dessa på fysikproblem. Den innehåller tre delar:

Programmering för fysiker

Grunderna i programmering i ett modernt språk (python) med fysiktillämpningar. Du kommer att lära dig om programmering, datastrukturer, användning av enkla grafikrutiner och programstrukturering. Du kommer också att genomföra ett programmeringsprojekt för att lösa ett specifikt problem.

Numeriska metoder inom fysiken

Grundläggande numeriska metoder som dyker upp i fysikproblem. Du kommer att lära dig grundläggande numeriska metoder användbara för fysikproblem, såsom linjära och ickelinjära ekvationer och ekvationssystem, överbestämda linjära och icke-linjära ekvationssystem, linjär och ickelinjär modellanpassning, interpolation, integralskattning, feltermskorrigering, störningsräkning och kondition, ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem och orientering om partiella differentialekvationer. Du kommer också att bekanta dig med fysikaliska tillämpningar och exempel.

Statistik för fysiker

Grundläggande sannolikhetslära och statistik med fokus på fysikproblem. Du kommer att lära dig om sannolikhetsbegreppet, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar, centrala gränsvärdessatsen, grundläggande punktuppskattning, grundläggande intervalluppskattning och hypotestest. Du kommer också att lära dig om hur man kan visualisera data.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart på dagtid och är på grundläggande nivå. Kursen ingår i kandidatprogrammet i fysik, astronomi och meteorologi samt på Sjukhusfysikerprogrammet. Den kan även läsas som fristående kurs.

  Delkurser

  Kursen består av tre delar:

  Programmering för fysiker*, 6 hp
  Numeriska metoder inom fysiken, 4.5 hp
  Statistik för fysiker, 4.5 hp

  * Programmering för fysiker är i sin tur indelad i tre mindre delar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbeten.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftliga och muntliga redovisningar samt opposition på andras uppgifter.

  Examinator

  Programering: Lars Arvestad, tel: 08 16 46 29, e-post: arve@math.su.se

  Statistik: Klas Hultqvist, tel: 08 553 786 71, e-post: klas@fysik.su.se

  Nummeriskametoder: Jörgen Sjölin, tel: 08 5537 8675, e-post: sjolin@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Programmering : John V. Guttag, Introduction to Computation and Programming Using Python, MIT Press (ISBN 9780262529624, 2016)
  • Statistik : Stokastik - sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Sven Erick Alm och Tom Britton, Liber.
  • Numerisk analys: Mark Newman, Computational Physics (ISBN 9781480145511, 2013)
 • Kursrapporter

 • Mer information

  När kan jag söka?

  Anmälan är öppen från mitten av mars till mitten av april för kurser som går på hösten, och från mitten av september till mitten av oktober för kurser som går på våren.

  Observera att många kurser öppnar för sen anmälan i mitten av juli (gäller kurser på höstterminen) eller i mitten av december (gäller kurser på vårterminen).

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Jörgen Sjölin, tel: 08 5537 8675, e-post: sjolin@fysik.su.se

  Föreläsningar:
  Programmering: Lars Arvestad, tel: 08 16 46 29, e-post: arve@math.su.se

  Statistik: Jörn Mahlstedt, e-post: joern.mahlstedt@fysik.su.se

  Numeriska metoder: Jörgen Sjölin

   

  Övningar/datorlaborationer:

  Programmering:

  Joakim Flinckman, e-post: joakim.flinckman@fysik.su.se

  Isabelle John, e-post: isabelle.john@fysik.su.se

  Naemi Florin, e-post: naemi.florin@fysik.su.se

  Statistik:

  Konstantina Dachlythra, e-post: konstantina.dachlythra@fysik.su.se                  

  Isabelle John, e-post: isabelle.john@fysik.su.se                                          

  Matti Jansson, epost: matti.jansson@fysik.su.se

  Numeriska metoder:

  Naemi Florin, e-post: naemi.florin@fysik.su.se                                            

  Johan Hörnquist, e-post: johan.hornquist@fysik.su.se

  Tom Ingebretsen Carlson, e-post: tom.ingebretsen-carlson@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Sudentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se