Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker

När man stöter på ett problem inom fysiken behöver man kunna vissa metoder. Denna kurs syftar till att tillhandahålla de grundläggande metoder som behövs inom fysiken och är en utmärkt grund för fortsatta studier inom fysik. Kursen innehåller tre delar: programmering för fysiker, numeriska metoder inom fysiken och statistik för fysiker.

I kursen lär du dig om metoder inom fysiken och tillämpningar av dessa på fysikproblem. Den innehåller tre delar:

Programmering för fysiker

Grunderna i programmering i ett modernt språk (python) med fysiktillämpningar. Du kommer att lära dig om programmering, datastrukturer, användning av enkla grafikrutiner och programstrukturering. Du kommer också att genomföra ett programmeringsprojekt för att lösa ett specifikt problem.

Statistik för fysiker

Grundläggande sannolikhetslära och statistik med fokus på fysikproblem. Du kommer att lära dig om sannolikhetsbegreppet, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar, centrala gränsvärdessatsen, grundläggande punktuppskattning, grundläggande intervalluppskattning och hypotestest. Du kommer också att lära dig om hur man kan visualisera data.

Numeriska metoder inom fysiken

Grundläggande numeriska metoder som dyker upp i fysikproblem. Du kommer att lära dig grundläggande numeriska metoder användbara för fysikproblem, såsom linjära och ickelinjära ekvationer och ekvationssystem, överbestämda linjära och icke-linjära ekvationssystem, linjär och ickelinjär modellanpassning, interpolation, integralskattning, feltermskorrigering, störningsräkning och kondition, ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem och orientering om partiella differentialekvationer. Du kommer också att bekanta dig med fysikaliska tillämpningar och exempel.