Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Atom- och Molekylfysik

Kursen ger dig en introduktion till atom- och molekylfysik. Kursen behandlar den kvantmekaniska beskrivningen av en- och flerelektronatomer. Genom grundläggande studier av atomer kommer du bättre förstå uppbyggnaden av det periodiska systemet. I kursen kommer även den fysikaliska grunden för bindningar i molekyler att studeras.

I kursen lär du dig tillämpa teoretiska verktyg såsom tidsoberoende störningsräkning och variationsprincipen för att studera atomer och molekyler och inkludera effekter såsom finstruktur, hyperfinstruktur och Zeemaneffekten. Du kommer teoretiskt och experimentellt studera hur atomer och molekyler växelverkar med ljus och hur spektra av atomer eller molekyler kan användas för att få kunskap om systemen.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid på grundläggande nivå. Kursen ingår i kandidatprogrammen i fysik och astronomi. Den kan även läsas som fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av lektionsundervisning där teorigenomgångar varvas med problemlösning i grupp. Problemen som ni studerar i kursen har i regel en öppen karaktär. I kursen ingår obligatoriska laborationer som redovisas muntligt.

  Kursen kan komma att ges på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen och muntlig redovisning av laborationer.

  Examinator

  Richard Thomas, tel: 08 5537 8784, e-post: Richard.Thomas@fysik.su.se
  Åsa Larson, tel: 08 553 786 54 , e-post: aasal@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Astronomical Spectroscopy, An Introduction to the Atomic and Molecular Physics of Astronomical Spectra, J. Tennyson (2a eller 3e upplagan)
  • Introduction to Quantum Mechanics, David J. Griffiths, 3e upplagan
  • Physics Handbook for science and engineering, C. Nordling, J. Österman (får användas under tentamen)
 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.

 • Mer information

  När kan jag söka?

  Anmälan är öppen från mitten av mars till mitten av april för kurser som går på hösten, och från mitten av september till mitten av oktober för kurser som går på våren.

  Observera att många kurser öppnar för sen anmälan i mitten av juli (gäller kurser på höstterminen) eller i mitten av december (gäller kurser på vårterminen).

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Richard Thomas, tel: 08 5537 8784, e-post: Richard.Thomas@fysik.su.se
  Åsa Larson, tel: 08 553 786 54 , e-post: aasal@fysik.su.se

  Laborationer:
  Sara Boscolo Bibi, tel: 08 5537 8624, e-post: sara.boscolo@fysik.su.se
  Raka Paul, tel: 08 553 785 86, e-post: raka.paul@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Sudentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se