Atom- och Molekylfysik, 7,5 hp

Om kursen

En- och flerelektronatomer studeras kvantmekaniskt där man även tar hänsyn till spinn, finstruktur och hyperfinstruktur. Tidsoberoende störningsteori gås igenom och tillämpas på finstruktur och Zeeman-effekten. Den fysikaliska grunden för bindningarna i två- och fleratomiga molekyler diskuteras. Grundläggande

approximationer som görs vid den teoretiska beskrivningen av molekyler gås igenom. Variationsprincipen tillämpas för att beräkna atomers och molekylers vågfunktion. Atomers och molekylers växelverkan med elektromagnetisk strålning studeras där urvalsregler diskuteras

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen