Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantmekanik

I den här kursen lär du dig grunderna i kvantmekanik, en av hörnstenarna i den moderna fysiken. Invanda föreställningar om hur man beskriver en partikels position och rörelsemängd ersätts av vågekvationer och sannolikhetsfördelningar. Detta paradigmskifte från den klassiska fysiken gör ämnet oerhört intressant och utmanande.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du kommer först att introduceras till kvantmekanikens historiska bakgrund för att sedan studera de grundläggande begreppen och metoderna inom icke-relativistisk kvantmekanik, där Newtons välkända lagar för partikelrörelse ersätts av en vågekvation: Schrödingerekvationen. Vågfunktionerna som är lösningar till Schrödingerekvationen undersöks och tolkas som beskrivningar av sannolikhetsfördelningar. Denna statistiska tolkning uttrycks även i form av obestämdhetsrelationer. Schrödingerekvationen och dess lösningar diskuteras för enklare fall av såväl en- som flerdimensionell rörelse; fri partikel, harmonisk oscillator och väteatomen. Du introduceras till viktiga matematiska operatorer och deras fysikaliska tolkning i form av t ex rörelsemängdsmoment och elektronspinn. Tvånivåsystem och principerna för addition av rörelsemängdsmoment diskuteras.

Undervisning våren 2021

Undervisningen sker på distans via zoom. Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen med eventuell muntlig uppföljning.

Kursen använder sig av lärplattformen Athena.

 • Kursupplägg

  Kursen är på grundläggande nivå och ges under dagtid. Kursen ingår i kandidatprogrammen i fysik, astronomi och meteorologi samt i sjukhusfysikerprogrammet och ämneslärarprogrammet. Den kan även läsas som fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form seminarier och räkneövningar. Seminarierna har obligatorisk närvaro och ägnas till stor del åt problemlösning i smågrupper.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom individuellt besvarade flervalsfrågor i samband med seminarierna, samt en skriftlig sluttentamen.

  Examinator

  Åsa Larson

  Tel: 08-553 786 54

  E-post: aasal@fysik.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Introduction to Quantum Mechanics, Third edition (David J. Griffiths & Darrell F. Schroeter), ISBN 978-1-107-18963-8

 • Kursrapporter

  Här ligger ett skript.
 • Kontakt

  Kursansvariga lärare:
  Anders Hedqvist, tel: 08 5537 8703, e-post: anders.hedqvist@fysik.su.se   

  Emma Wikberg, tel: 08 5537 8638, e-post: emma.wikberg@fysik.su.se

  Elisabet Edvardsson, tel: 08 5537 8690, e-post: elisabet.edvardsson@fysik.su.se

   

  Studievägledare på Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

  Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se