Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

 • 120 hp

Masterprogrammets övergripande tema är klimat, vilket sammanbinder specifika delkurser inom atmosfärsfysik, atmosfärskemi, dynamisk meteorologi och oceanografi. Processer som påverkar och styr klimatet samt är orsak till klimatförändringar utgör en central del av utbildningen. Lärarna är aktiva forskare som deltar i samhällsdebatten om klimatförändringar.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till dina studier vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU).

Alla antagna får ett välkomstbrev via e-post. Där finns viktig information inför dina studier. Om du är antagen till vårt kandidatprogram kommer du att de första två åren studera matematik och fysik och det gör du på Fysikum.

Upprop

På MISU inleds varje program med ett obligatoriskt upprop. Mer detaljerad information om uppropet får du via e-post. Planerar du att påbörja utbildningen men av någon anledning inte kan delta vid uppropet, kontakta vår studievägledning. Annars riskerar du att förlora din plats. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Val av kurser inom program

Är du antagen till ett program hos oss blir du automatiskt antagen till höstens inledande kurser inom programmet. Du kommer även få information om detta via e-post. Har du valbara kurser under hösten inom ditt program kommer du behöva välja kurser vid terminsstarten. Information om detta ges vid upprop.

Registrering

Du som är antagen till ett program hos oss kan själv registrera dig på de inledande kurserna i programmet med hjälp av ditt universitetskonto. Om du har problem med registrering, kontakta vår studentexpedition. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor behöver kontakta vår studievägledning innan du kan påbörja utbildningen. Gör detta så fort som möjligt, och i god tid innan första kursen inom programmet startar. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Reservplacerad

Är du reservplacerad på ett program? Du blir alltid kontaktad av oss via e-post om du får en plats. Vi antar generellt ingen från reservlistan om det gått mer än 1 vecka efter terminen börjat.

Hitta till MISU

MISU har egna föreläsningssalar och alla ligger i samma korridor som resten av institutionen. Du kommer att få ett eget passerkort för att komma in när du börjar. Du hittar MISU på plan 6, hus C i Arrheniuslaboratoriet.

Undervisning under hösten 2020

Undervisningen på kommer att ske på plats på MISU i första hand och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi försöker schemalägga så att rusningstrafik kan undvikas i möjligaste mån. En stor del av personalen arbetar hemifrån för att lämna plats för undervisningen.

Mer detaljerad information om vad som gäller för respektive kurs får du via lärplattformen Athena. Du får tillgång till respektive kurssida så fort du har aktiverat ditt universitetskonto samt blivit registrerad på kursen. Har du frågor kan du kontakta expeditionen.

Kontakt

Studievägledare

Telefon: 08-162418
Email: studievagledare@misu.su.se

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Programmet ger en integrerad bild av klimatsystemets fysikaliska och kemiska komponenter i atmosfären såväl som i havet. Ett centralt tema är de storskaliga vindarna och havsströmmarna som omfördelar värmeenergi, fukt, havsspray och andra klimatrelevanta kvantiteter över jorden; ett annat är de fysikaliska och kemiska processer som reglerar molnbildning och jordens strålningsbalans. Ett annat tema är att studera de storskaliga biogeokemiska kretsloppen mellan atmosfär-jord och hav. Programmet förväntas leda till en djupare kunskap om hur växelverkan och återkopplingar mellan olika komponenter i klimatsystemet styr klimatets känslighet och respons vid förändringar. I studierna ingår att formulera hypoteser för klimatsystemet; samt att undersöka dessa hypoteser med hjälp av klimatmodeller och/eller observationer.

För mer information se vår webbplats www.misu.su.se/master.

 • Programöversikt

  Programmets utformning med ett stort antal valbara kurser tillåter en hög grad av specialisering. Valbara kurser finns för inriktningar mot dynamisk meteorologi och oceanografi, där numerisk och analytisk modellering är ett viktigt element, och mot studier av fysikaliska och kemiska atmosfärsprocesser, där både teoretiska och experimentella metoder används. En valbar kurs i praktisk meteorologi lägger grunden för yrkesverksamhet inom prognosmeteorologi. Programmet avslutas med ett självständigt arbete.

  Den enda obligatoriska kursen i programmet är Globala klimatsystem på 15 hp. I övrigt styrs upplägget av reglerna för masterexamen (t.ex. minst 90 hp kurser på avancerad nivå varav minst 30 hp självständigt arbete), olika kursers förkunskapskrav samt förstås studentens egna önskemål och intresse. För att optimera masterprogrammet läggs en individuell utbildningsplan upp för varje enskild student i samarbete med studievägledaren.

  Våra masterkurser kan även läsas som fristående kurser.

  Programmet ges på engelska.

  År 1

  Höstterminen
  MO8009, Geofysisk strömningslära, 7,5 hp
  MO8010, Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav, 7,5 hp
  MO8005, Mesoskalig meteorologi, 7,5 hp
  MO8011, Molnfysik på micro- och makroskala, 7,5 hp

  För dig som kommer till vårt masterprogram med annan bakgrund än kandidatexamen i meteorologi (till exempel en kandidatexamen i fysik) finns det två kompletteringskurser (som ingår i masterprogrammets 120 hp).
  MO8001, Meteorologi I, 15 hp
  MO8002, Meteorologi II, 7,5 hp

  Vårterminen
  MO7003, Globala klimatsystem, 15 hp
  MO8003, Praktisk meteorologi, 15 hp
  MO7013, Biogeokemiska kretslopp, 7,5 hp
  MO7014, Biogeokemiska kretslopp, 15 hp

  År 2

  Hösttermin
  MO8007, Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, 7,5 hp
  MO8004, Modellering av storskalig cirkulation, 7,5 hp
  MO8006, Numeriska väderprognosmodeller, 7,5 hp
  MO8013, Fysisk oceanografi
  MO8008, Fjärranalys i atmosfär och hav, 7,5 hp
  MO8014, Atmosfärskemi i en värld i förändring, 7,5 hp (ges vartannat år)

  Vårtermin
  Självständigt arbete, 30 hp

 • Så ansöker du

  Följ länken nedan för en steg-för-steg-guide till hur man ansöker.

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Masterprogrammet ger färdigheter som efterfrågas av exempelvis SMHI, SVT och Försvarsmakten, där man huvudsakligen arbetar med väderprognoser men även med oceanografi- och klimatfrågor. Efter examen kan man också arbeta med miljö-, energi -, och försäkringsrelaterade uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Masterprogrammet öppnar även för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga ämnesområden.

 • Kontakt

  Studievägledare

  e-post: studievagledare@misu.su.se
  Telefon: +46 8 16 24 18