Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Masterprogrammets övergripande tema är klimat, vilket sammanbinder specifika delkurser inom atmosfärsfysik, atmosfärskemi, dynamisk meteorologi och oceanografi. Processer som påverkar och styr klimatet samt är orsak till klimatförändringar utgör en central del av utbildningen. Lärarna är aktiva forskare som deltar i samhällsdebatten om klimatförändringar.

Programmet ger en integrerad bild av klimatsystemets fysikaliska och kemiska komponenter i atmosfären såväl som i havet. Ett centralt tema är de storskaliga vindarna och havsströmmarna som omfördelar värmeenergi, fukt, havsspray och andra klimatrelevanta kvantiteter över jorden; ett annat är de fysikaliska och kemiska processer som reglerar molnbildning och jordens strålningsbalans. Ett annat tema är att studera de storskaliga biogeokemiska kretsloppen mellan atmosfär-jord och hav. Programmet förväntas leda till en djupare kunskap om hur växelverkan och återkopplingar mellan olika komponenter i klimatsystemet styr klimatets känslighet och respons vid förändringar. I studierna ingår att formulera hypoteser för klimatsystemet; samt att undersöka dessa hypoteser med hjälp av klimatmodeller och/eller observationer.

 • Programöversikt

  Programmets utformning med ett stort antal valbara kurser tillåter en hög grad av specialisering. Valbara kurser finns för inriktningar mot dynamisk meteorologi och oceanografi, där numerisk och analytisk modellering är ett viktigt element, och mot studier av fysikaliska och kemiska atmosfärsprocesser, där både teoretiska och experimentella metoder används. En valbar kurs i praktisk meteorologi lägger grunden för yrkesverksamhet inom prognosmeteorologi. Programmet avslutas med ett självständigt arbete.

  Den enda obligatoriska kursen i programmet är Globala klimatsystemet på 15 hp. I övrigt styrs upplägget av reglerna för masterexamen (t.ex. minst 90 hp kurser på avancerad nivå varav minst 30 hp självständigt arbete), olika kursers förkunskapskrav samt förstås studentens egna önskemål och intresse. För att optimera masterprogrammet läggs en individuell utbildningsplan upp för varje enskild student i samarbete med studievägledaren.

  Våra masterkurser kan även läsas som fristående kurser.

  Programmet ges på engelska.

  År 1

  Hösttermin

  • MO8009, Geofysisk strömningslära, 7,5 hp
  • MO8010, Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav, 7,5 hp
  • MO8005, Mesoskalig meteorologi, 7,5 hp
  • MO8011, Molnfysik på micro- och makroskala, 7,5 hp

  För dig som kommer till vårt masterprogram med annan bakgrund än kandidatexamen i meteorologi (till exempel en kandidatexamen i fysik) finns det två kompletteringskurser (som ingår i masterprogrammets 120 hp):

  • MO8001, Meteorologi I, 15 hp
  • MO8002, Meteorologi II, 7,5 hp

  Vårtermin

  MO7003, Globala klimatsystemet, 15 hp
  MO8003, Praktisk meteorologi, 15 hp
  MO7013, Biogeokemiska kretslopp, 7,5 hp
  MO8012, Mellanatmosfären, 7,5 hp

  År 2

  Hösttermin

  • MO8007, Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, 7,5 hp
  • MO8004, Modellering av storskalig cirkulation, 7,5 hp
  • MO8013, Fysisk oceanografi
  • MO8008, Fjärranalys i atmosfär och hav, 7,5 hp
  • MO8014, Atmosfärskemi i en värld i förändring, 7,5 hp (ges vartannat år)

  Vårtermin

  • MO9001, Självständigt arbete, 30 hp
  • MO9002, Självständigt arbete, 45 hp
  • MO9003, Självständigt arbete, 60 hp
 • Så ansöker du

  Följ länken nedan för en steg-för-steg-guide till hur man ansöker.
  Obs! Undantag är kursen MO9001 som söks via studievägledaren.

 • Mer information

  Arbetsmarknad och karriär

  Frågor om väder, hav och klimat har aldrig varit så aktuella som de är idag. Kunskap om atmosfären och haven efterfrågas på många olika håll i samhället och i näringslivet. Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta.

  De två stora arbetsgivarna för meteorologer i Sverige är SMHI och Försvarsmakten. Där jobbar man med väderprognoser, utredningar, utveckling och forskning. Andra privata arbetsgivare är till exempel StormGeo och TV4 inom mediabranschen, Bixia och Sweco inom energibranschen samt olika konsultföretag. Oceanografer anställs främst av SMHI och Länsstyrelsen, men även av privata företag.

  Många meteorologer och oceanografer arbetar också med miljö-, energi- och klimatrelaterade frågor inom både privat och offentlig sektor. Dina kunskaper behövs av kommuner och statliga myndigheter, men nuförtiden även av t.ex. energi- och försäkringsbolag. En stor fördel med meteorologi- och oceanografiutbildningen är att den ger dig bred kunskap inför steget ut i arbetslivet. Du kommer inte bara att ha atmosfären och haven i bagaget, utan även en hel del grundläggande fysik, matematik och datorerfarenhet.

  Sist men inte minst behöver vi idag fler forskare som kan öka vår förståelse för väder, hav och klimat, speciellt när det gäller följder av och åtgärder inför klimatförändringar. Vårt masterprogram i Meteorologi, oceanografi och klimatfysik ger tillträde till forskarutbildningar både på svenska och internationella universitet och högskolor. Du kan till exempel läsa mer om forskarutbildningen på MISU.

  Exempel på arbetsgivare

  • SMHI
  • Försvarsmaktens vädertjänst
  • SVT
  • TV4
  • StormGeo
  • SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys)
  • FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut)
  • DMI (Danmarks Meteorologiske Institut)
  • Länsstyrelserna
  • Naturvårdsverket
  • Vattenfall
  • Statkraft
  • Telge Krafthandel AB
  • MMT (Marine survey services)
  • AquaBiota
  • Bixia
  • AFRY (ÅF Pöyry, konsultföretag)
  • Energimyndigheten
  • Sweco
 • Kontakt

   
  Studievägledare