Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

På detta masterprogram beskrivs atmosfären och havet med hjälp av fysikens lagar.

Atmosfärens vertikala struktur bestäms av ekvationerna för strålningstransport av inkommande solstrålning och utgående värmestrålning, kombinerat med termodynamik och villkoren för statisk stabilitet. Dynamikens lagar styr både de minsta turbulenta virvlarna, de lågtryck som styr det dagliga vädret, och havets storskaliga strömmar. Värme, vatten och olika kemiska ämnen omfördelas mellan atmosfär, land och hav under påverkan av cirkulationen. Allt detta ingår i de numeriska modeller som används för att simulera klimatsystemet och för att göra väderprognoser. Även statistiska metoder används för att beskriva klimatet, dess naturliga variationer och förändringar orsakade av människan.

Programmet har två möjliga studiegångar: en för allmän inriktning och en för prognosmeteorologi. En mer detaljerad programöversikt finns på respektive sida.

 • Så ansöker du

  Följ länken nedan för en steg-för-steg-guide till hur man ansöker.
  Obs! Undantag är kursen MO9001 som söks via studievägledaren.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Frågor om väder, hav och klimat har aldrig varit så aktuella som de är idag. Kunskap om atmosfären och haven efterfrågas på många olika håll i samhället och i näringslivet. Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta.

  De två stora arbetsgivarna för meteorologer i Sverige är SMHI och Försvarsmakten. Där jobbar man med väderprognoser, utredningar, utveckling och forskning. Det råder i dag stor brist på prognosmeteorologer. Andra privata arbetsgivare är till exempel StormGeo och TV4 inom mediabranschen, Bixia och Sweco inom energibranschen samt olika konsultföretag. Oceanografer anställs främst av SMHI och Länsstyrelsen, men även av privata företag.

  Många meteorologer och oceanografer arbetar också med miljö-, energi- och klimatrelaterade frågor inom både privat och offentlig sektor. Dina kunskaper behövs av kommuner och statliga myndigheter, men nuförtiden även av t.ex. energi- och försäkringsbolag. En stor fördel med meteorologi- och oceanografiutbildningen är att den ger dig bred kunskap inför steget ut i arbetslivet. Du kommer inte bara att ha atmosfären och haven i bagaget, utan även en hel del grundläggande fysik, matematik och datorerfarenhet.

  Sist men inte minst behöver vi idag fler forskare som kan öka vår förståelse för väder, hav och klimat, speciellt när det gäller följder av och åtgärder inför klimatförändringar. Vårt masterprogram i Meteorologi, oceanografi och klimatfysik ger tillträde till forskarutbildningar både på svenska och internationella universitet och högskolor. Du kan till exempel läsa mer om forskarutbildningen på MISU.

  Exempel på arbetsgivare

  • SMHI
  • Försvarsmaktens vädertjänst
  • SVT
  • TV4
  • StormGeo
  • SLB (Stockholms Luft- och Bulleranalys)
  • FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut)
  • DMI (Danmarks Meteorologiske Institut)
  • Länsstyrelserna
  • Naturvårdsverket
  • Vattenfall
  • Statkraft
  • Telge Krafthandel AB
  • MMT (Marine survey services)
  • AquaBiota
  • Bixia
  • AFRY (ÅF Pöyry, konsultföretag)
  • Energimyndigheten
  • Sweco
 • Kontakt

   
  Studievägledare