Under vårterminen 2023 sammanträder Fysikums styrelse följande datum:

  • 23 februari kl. 13:00
  • 23 mars kl. 13:00
  • 27 april kl. 13:00
  • 8 juni kl. 13:00

Under höstterminen 2023 sammanträder Fysikums styrelse följande datum:

  • 14 september kl. 13:00
  • 12 oktober kl. 13:00
  • 16 november kl. 13:00
  • 14 december kl. 13:00

Fysikums styrelse

Agenda för mötet 28 april (endast för internt bruk och kräver behörighet)

Protokoll från Styrelsens möten (endast för internt bruk och kräver behörighet)