Under vårterminen 2022 sammanträder Fysikums styrelse följande datum:

  • 24 februari kl. 13:00
  • 24 mars kl. 13:00
  • 28 april kl. 13:00
  • 9 juni kl. 13:00

Fysikums styrelse

Agenda för mötet 28 april (endast för internt bruk och kräver behörighet)

Protokoll från Styrelsens möten (endast för internt bruk och kräver behörighet)