En viktig del av vårt roll på universitetet är att möta allmänhetens intresse för forskning, förmedla entusism för fysik och sprida nya forskningsresultat till samhället.

Tid: Fredag 27 september kl. 9-16
Plats: Huvudarena är AlbaNova universitetscentrum och Vetenskapens Hus
Målgrupp: ForskarFredag i Stockholm vänder sig till elever i åk 9 och gymnasiet.

Ett uppdaterat program för 2024 kommer!

ForskarFredag 2023 (program för Fysikum)

ForskarFredag Stockholm 2024 arrangeras av Vetenskapens Hus i samarbete med KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Stockholms stad.
Nationell arrangör: Vetenskap & Allmänhet.