Kontakt

 

Studentexpeditionen

På Studentexpeditionen kan du som student eller blivande student få information och hjälp med frågor som rör studier på Fysikum. Här kan du anmäla dig till tentamina, göra omregistreringar på en kurs, få underskrivna LADOK-intyg och registreringsbevis samt kvittera ut passerkort. Det är också hit du ska vända dig om du gör avbrott på en kurs eller vill anmäla studieavbrott från ett program. På Studentexpeditionen hämtar du också återlämnade laborationsrapporter och tentor samt köper kompendier. Gamla tentamensskrivningar och lösningar finns att låna på expeditionen för kopiering.

Studentexpeditionen
 

Studievägledning

Hos studievägledningen kan du få svar på frågor om anmälan och antagning, kurser och förkunskapskrav eller vad som gäller för examen. Om du hamnat efter i dina studier är du välkommen att kontakta studievägledningen för att lägga upp en individuell studieplan. Du kan också ställa frågor om arbetsmarknaden efter studierna.

Utbildningskoordinator
Utbildningskoordinator
 

Utbyteskoordinator

Utbyteskoordinatorn har ansvar för de olika utbytesavtal som Fysikum har med andra lärosäten. Här kan du få information om vart du kan åka på utbyte, och hur du gör för att ansöka. Du kan också få svar på frågor som rör tillgodoräknanden av dina utlandsstudier.

Utbildnings- och utbyteskoordinator
 

Studieadministratör för Naturvetenskapligt basår

Till studieadministratören för Naturvetenskapligt basår kan du vända dig för att få hjälp med alla frågor som rör basåret. Det kan handla om frågor om antagning och registrering, omregistreringar, studievägledning under basåret, riktat pedagogiskt stöd, eller frågor om basåret i allmänhet.

Studieadministratör för Naturvetenskapligt basår
 

Studierektorer

Studierektorerna för grundutbildningen har ansvar för frågor som rör utbildningen. Exempel på frågor som hanteras av studierektorerna är utveckling av utbildningar och kurser, vilken lärare som ska undervisa respektive kurs, och att regler och riktlinjer följs både av lärare och studenter.

Studierektor grundutbildningen
Bitr. studierektor grundutbildningen
Bitr. studierektor lärarutbildningen
Studierektor utbildning på forskarnivå
På denna sida