Ny student

Välkommen till dig som är ny student på Fysikum! På den här sidan har vi samlat viktig och praktisk information för dig som precis ska börja studera fysik hos oss.

För att få en lyckad terminsstart finns det ett antal praktiska moment du måste göra, såsom att aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på dina kurser. Allt du behöver göra finns samlat här nedan.

Ny student på SU? Kolla här!

su.se/nystudent

 

 

Aktivera konto och registrera dig

För att få tillgång till alla IT-tjänster och behålla din plats på utbildningen är det viktigt att du aktiverar ditt studentkonto och registrerar dig på dina kurser.

Antagning och registrering till kurser på Fysikum

 

Vad för IT-system behöver jag känna till?

På Fysikum och Stockholms universitet finns en rad olika IT-tjänster för studenter. Här har vi samlat länkar till system, verktyg och tjänster som du som student vid Stockholms universitet behöver.

IT för studenter

 

Hur hittar jag schema till mina kurser?

Schema för våra kurser hittar du istället på respektive kurssida. Schema publiceras senast en månad innan kursstart. För kurser som använder lärplattformen Athena kommer även schemat finnas tillgängligt där. Det är även i Athena som eventuella schemaändringar under kursena gång kommer publiceras. Notera att Fysikum inte använder Stockholms universitets centrala schemabokningssystem TimeEdit.

Läsårets översiktschema hittar du här

 

Flera undervisningsformer på Fysikum

På universitetet förekommer en rad olika undervisningsformer. Vanligen är det inte obligatorisk närvaro på föreläsningar och räkneövningar, medan deltagande på laborationer och examinationer är obligatoriskt för godkänt betyg.

 

Föreläsningar/lektionsundervisning hålls av en disputerad lärare och består av teorigenomgång som behandlar de centrala delarna av kursen. Ett effektivt utnyttjande av undervisningen kräver förberedelse och aktivt deltagande från din sida.

Räkneövning bedrivs i mindre studentgrupper. De leds av en lärare, men bygger på att du och de övriga i din grupp deltar aktivt. Beroende på önskemål från studentgruppen kan tyngdpunkten skifta mellan genomgång av den teori som presenterats under en föreläsning eller lösningar av räkneuppgifter. I allmänhet ökar inslaget av räkneövningar mot slutet av en kurs.

Laborationerna kommer vara en väsentlig del i din fysikutbildning. Hos oss på Fysikum gör du laborationerna ofta i par, men du ska lämna in en laborationsrapport som du skriver själv. En labb görs normalt efter det att motsvarande teori behandlats på föreläsningar.

Den vanligaste examinationsformen på Fysikums kurser är ett skriftligt prov, en så kallad tentamen. Olika kurser kan dock ha olika former av examination, det kan till exempel vara inlämningsuppgifter eller muntlig redovisning.

 

Hitta hos oss

Albanova byggnad - Foto Florian Kuhnel
Albanova byggnad - Foto Florian Kuhnel

De flesta av Fysikums kurser hålls på AlbaNova campus som ligger mellan Stockholms universitets campus Frescati och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Undantaget är kurser inom ämnet medicinsk strålningsfysik där kurserna går på Campus Karolinska sjukhuset. Enstaka kurser ges också på KTH campus eller andra institutioner.

Hitta på AlbaNova

Hitta på Karolinska sjukhuset

Studie- och matplatser för studenter

 

Studentliv på Fysikum

Studenter på campus. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

 

 

Utöver föreläsningar och tentor händer mycket annat på universitetet. Det finns ett rikt studentliv och många chanser att engagera sig i sin utbildning. För nya studenter anordnar Naturvetenskapliga föreningen (NF) välkomstaktiviteter i början på terminen. Se till att inte missa något, läs mer nedan!

Studentliv på Fysikum

 

 

 

 

Kontakt

Välkommen att kontakta studentexpeditionen för praktiska frågor kring dina studier på Fysikum, eller studievägledningen för frågor kring anmälan, antagning, studieuppehåll, arbetsmarknad med mera.

Studentexpeditionen
Utbildningskoordinator
På denna sida