Våra utbildningar

Fysikum erbjuder hela utbildningsprogram såväl som enstaka kurser i fysik. Programmen vänder sig i första hand till dig som vill ta ut en examen, och ger både bredd och djup inom fysiken. För dig som istället är intresserad av ett specifikt område ger vi fristående kurser på alla nivåer.

Sök bland våra utbildningar

 

Du kan öka dina chanser att bli antagen till Kandidatprogrammet i fysik eller Sjukhusfysikerprogrammet genom att skriva Matematik- och fysikprovet. Fysikum avsätter varje år ett antal platser på dessa program till sökande som skriver provet.

Läs mer om provet och hur du anmäler dig

 

Kandidatprogrammet i fysik (180 hp)

Sören Holst undervisa kursen i relativitetsteori
Sören Holst

Grunden till fysikstudier läggs i vårt kandidatprogram, som efter 3 års heltidsstudier leder fram till en kandidatexamen. Detta program är för dig som vill förstå naturen från dess minsta beståndsdelar till universums största strukturer. Vår forskningsnära utbildning lägger grunden för en bred arbetsmarknad eller för fortsatta studier på avancerad nivå eller mot ämneslärare.

Läs mer om Kandidatprogrammet i fysik

 

Ämneslärarutbildning - bli fysiklärare

Foto: Nikas Björling/Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

För att bli ämneslärare i fysik krävs goda kunskaper i fysik, matematik och pedagogik. Därför läser ämneslärare till största delen sina ämneskurser inom ramen för Kandidatprogrammet i fysik.

Läs mer om ämneslärarutbildningen

 

 

 

Forskargrenen i fysik

Optikexperiment med två studenter suddiga i bakgrunden
Foto: Jens Olof Lasthein

Forskargrenen är en variant av kandidatprogrammet där du läser extra kurser på kvällstid. Målet är att erbjuda fördjupning och forskningsanknytning samt träning i problemlösning utöver vad som ryms inom det vanliga kandidatprogrammet.

Forskargrenen i fysik

 

 

 

Sjukhusfysikerprogrammet (300 hp)

Fem personer framför röntgenapparat
Som sjukhusfysiker kontrollerar du strålningen från medicintekniska maskiner och utbildar personal inom tekniken.

Sjukhusfysikerprogrammet är ett femårigt yrkesprogram för dig som vill kombinera ditt intresse för fysik med medicinska tillämpningar. Med fysiken som redskap studerar du hur strålning används inom sjukvården för att diagnostisera och behandla sjukdomar. Under utbildningens senare del utför du praktik på sjukhus.

Läs mer om Sjukhusfysikerprogrammet

 

 

Masterprogram

Foto: Anthony från Pexels
Foto: Anthony från Pexels

Programmen vänder sig till dig som har fullbordat en kandidatutbildning i fysik och vill fortsätta med studier på avancerad nivå. Alla masterprogram är tvååriga och leder fram till en masterexamen. Kursutbudet är gediget, aktuellt och med nära koppling till pågående forskning vid institutionen. Inom programmet görs ett självständigt forskningsprojekt inom en av våra forskargrupper eller på ett företag.

Läs mer om de olika programmen nedan.

 

Masterprogrammet i fysik balanserar experimentell och teoretisk fysik och är inriktad mot aktuella frågor och tillämpningar vid forskningens frontlinjer. Programmet har tre olika inriktningar som guide för att välja bland våra många kurser. Utöver kursdelen, omfattar programmet ett examensarbete inom en av våra forskargrupper.

Mer om Masterprogrammet i fysik

Masterprogrammet i teoretisk fysik ger dig en gedigen grund inom den teoretiska fysiken, med möjlighet till specialisering inom bl.a. kosmologi, strängteori, allmän relativitetsteori, den kondenserade materiens fysik och kvantinformation.

Mer om Masterprogrammet i teoretisk fysik

I masterprogrammet i beräkningsfysik lär du dig omvandla en matematisk modell av ett fysikaliskt fenomen till ett robust datorprogram och hur du analyserar resultaten från dina beräkningar. Du kommer att studera kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder och fördjupa dina kunskaper inom fysiken.

Mer om Masterprogrammet i beräkningsfysik

Masterprogrammet i medicinsk fysik kombinerar ditt intresse för fysik med tillämpningar inom medicin. Du kommer att studera hur strålning används inom vården för att diagnostisera och behandla sjukdomar. Under programmet kommer du även att genomföra praktisk utbildning på sjukhus.

Mer om Masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik

 

Naturvetenskapligt basår

Naturvetenskapligt basår

Vill du studera naturvetenskap men saknar gymnasiebehörighet? Är du redo för nya utmaningar vid Sveriges största naturvetenskapliga fakultet? Vägen till att arbeta med jorden, miljön, universum, allt som lever, energi, hur man botar sjukdomar och tar fram en hållbar värld börjar med en distansutbildning vid Stockholms universitet.

Naturvetenskapligt basår - Stockholms universitet

 

Utbildning på forskarnivå

Photo by Rakicevic Nenad from Pexels
Foto: Rakicevic Nenad från Pexels

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Fysikforskningen vid Stockholms universitet är mycket framstående både teoretiskt och experimentellt. Som forskarstuderande, eller doktorand, tränas du i problemlösning, kritisk tänkande, samt att använda den vetenskapliga metoden. Du lär dig även att både arbeta självständigt samt att samarbeta med andra forskare. 

Läs mer om vår utbildning på forskarnivå

 

 

Fristående kurser inom fysik

Photo by Azura Ambe on Unsplash

Foto av Azura Ambe på Unsplash

 

För dig som är allmänt nyfiken, eller vill få översikt inom ett särskilt område i fysik, erbjuder vi flera orienteringskurser som endast kräver grundläggande behörighet.

Våra orienteringskurser

De flesta av kurserna i kandidat- och masterprogrammen går att läsa fristående. Oftast kräver de tidigare studier i fysik och matematik. Du hittar alla våra kurser i katalogen eller längst ner på denna sida.

Utbildningskatalog

 

 

Observera att inte alla kurser ges varje läsår. Ett mindre antal kurser alternerar med varandra, så att en viss kurs ges vartannat år.

Alternerande kurser

Vare sig det är för kompetensutveckling inom ditt nuvarande arbete, gradvis omskolning eller bara för skojs skull kanske du vill läsa några kurser i fysik utan att läsa ett helt program. 

Livslångt lärande

Sök bland våra utbildningar