Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
SU_011.jpg

Hög kvalitet på ämneslärarutbildning i samhällskunskap

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har granskat kvaliteten i ämneslärarutbildningar vid 27 universitet och lärosäten. Ämnet samhällskunskap inom ämneslärarutbildningen vid Stockholms universitet har utvärderats och fått omdömet hög kvalitet. 

Jenny Berglund

Jenny Berglund medverkade i Malou efter tio

Jenny Berglund, professor i religionsdidaktik, medverkade i TV-programmet "Malou efter 10" tisdag den 11/2. Under temaveckan "Kvinna och muslim 2020" berättar hon om muslimer i Europa, historiskt och idag. Se hennes medverkan från 01:04:00.

Bokomslag: Music, Education, Religion.

Ketil Thorgersen skriver om "black metal" i ny antologi

Ketil Thorgersen, universitetslektor i musikpedagogik, medverkar i en ny antologi om musik, utbildning och religion.

Att utveckla forskningsbaserad undervisning

Bokrelsease av Att utveckla forskningsbaserad undervisning

Den nyutkomna antologin presenterades på HSD med två redaktörer, Viveca Lindberg och Mimmi Waermö, samt flertalet kapitelförfattare på plats.

Processdrama pärm

Ny artikel: lektor Eva Hallgren och professor Eva Österlind publicerar i Education Sciences

Artikeln Process Drama in Civic Education: Balancing Student Input and Learning Outcomes in a Playful Format beskriver och analyserar en pedagogisk intervention där en dramapedagog från Kulturskolan arbetar med drama i samhällskunskap i en högstadieklass under några veckor.

KKK

Se klipp: Kulturskoleklivet deltog i seminarium om kulturskolor i Oslo

Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd och KS arrangerade ett norskt nationellt seminarium om kulturskolan i Oslo den 10:e december 2019. Ketil Thorgersen och Sofia Cedervall från HSD deltog med ett inlägg.

Cecilia Lundholm

Ny artikel: professor Cecilia Lundholm har publicerat i EER

Artikeln Where to look and what to do? Blank and bright spots in research on environmental and climate change education är en s.k. editorial för tidskriften Enviromental Education Research 25/2019.

Forskare

Ny bok: Att utveckla forskningsbaserad undervisning

Boken Att utveckla forskningsbaserad undervisning. Analyser, utmaningar och exempel har utkommit på förlaget Natur och kultur. Redaktörerna Ylva Ståhle och Mimmi Waermö är universitetslektor, Viveca Lindberg är docent och universitetslektor, alla vid Stockholms universitet. Övriga författare representerar olika lärosäten.

Filmhusets fasad

Kulturskoleklivet får fortsatt finansiering

Regeringen beslutade den 19 december att fortsätta finansiera Kulturskoleklivet vid HSD med 1 856 tkr för år 2020, varav 600 tkr för fortsatta utvecklingskostnader för samarbete med kulturskolan och andra lärosäten, utveckling av distansundervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan.

Professor i religionsdidaktik vid HSD Jenny Berglund intervjuad.

HSD:s professor Jenny Berglund intervjuad i P1 om religiösa friskolor

Debatten om religiösa friskolor går het i samband med att regeringens utredning presenteras. Professor i religionsdidaktik Jenny Berglund vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på Stockholms universitet forskar kring olika former av religionsundervisning, speciellt islamundervisning och blev intervjuad av Sveriges Radio P1 om frågan i höstas. ”Debatten måste nyanseras,” säger hon.

Caroline Gustavsson ger ut forskningsrapport.

Caroline Gustavsson ger ut rapport

I januari 2020 släpps Caroline Gustavssons rapport från forskningsprojektet ”Delaktighet i praktiken”. Under två år har Caroline som forskare följt pastoratets arbete med frågor kring delaktigheten i Svenska kyrkans huvudgudstjänst.

Jenny Berglund publicerar

Ny artikel: Jenny Berglund publicerar i tidskriften Apples

I ett specialnummer av tidskriften Apples: Journal of Applied Language Studies som fokuserar på Lived experiences of qur'anic schooling in Scandinavia har professor Jenny Berglund publicerat en artikel som visar att muslimska barn och ungdomars kunskaper i koranrecitation kan förstås i termer av liturgisk literacitet där det är användandet av orden, snarare än förståelsen av dem är det centrala.

Forskare

Kursutvecklingsmedel inom Fler vägar in i läraryrket tilldelade

HSD:s Mimmi Larsson och Catrine Björck samt Maria Wassrin och Maria Pemsel har tillsammans erhållit 399 962 kronor för att skapa kurser för Fler vägar in i läraryrket. Kursutvecklingsmedlen erhålls för kurserna Musik för grundskolan åk 1-6 och Bild för grundskolan åk 1-6.

Cecilia Lundholm

HSD-forskare erhåller resebidrag

HSD-forskaren och professorn Cecilia Lundholm erhåller medel från Kungliga Vitterhetsakademien och stiftelsen Lars Hiertas Minne. 

Bidrag från Skolforskningsinstitutet

Bidrag från Skolforskningsinstitutet till forskningsprojekt kring bättre undervisning

Två forskare från HSD, Thérèse Britton och Patrik Johansson, har i samarbete med forskare från Karlstads universitet och Globala gymnasiet fått forskningsmedel från Skolforskningsinstitutet.

Elisabeth Öhman

5,9 miljoner från VR till projekt med anknytning till HSD

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola beviljats 5 918 511kr. Auli Arvola Orlander från MND är medverkande forskare tillsammans med Lisa Öhman (HSD), Simon Ceder (Konstfack) och projektledare Karin Gunnarsson (IPD).

Sofia Cedervall

Ny utbildning för kulturskolan

Kulturskolornas popularitet har vuxit bland barn och unga i Sverige, och står nu inför ett ökat behov av kompetenta kulturskolepedagoger. Sofia Cedervall, adjunkt i drama vid Institutionen för Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, sitter i Kulturskolerådet, har lobbat för kulturskolans utveckling och är en av projektledarna för bidragsutbildningen Kulturskoleklivet på HSD, Stockholms universitet.

Studerande under körsbärsträd

Sök kurser och program till VT 2020

Vårens utbud av kurser och program som erbjuds av HSD är öppna för ansökan 15/9-16/10 2019. Sen anmälan öppnar 13/12 2019.

Program och kurser

Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, främst inom historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och estetiska lärprocesser som drama musikdidaktik. Sen anmälan öppnar 13/12 för de fristående kurser samt inriktningar inom Ämneslärarprogrammet som fortfarande är sökbara. Här kan du läsa mer om sen anmälan på Stockholms universitet.

Program och kurser VT20

Program

 

Kurser

Alla våra utbildningar

Här kan du hitta alla våra utbildningar

Puff Service & stöd startsida
kurshemsidor förstasidan
Våra ämnen
Kulturskoleklivet puff orange
Medieverkstan
facebookbild