Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Sittandes: opponent Magnus Hultén, disputand Ann-Sofie Jägerskog. Ståendes: ordförande Maria Olson.

Ann-Sofie Jägerskog har disputerat

Den 27 mars disputerade Ann-Sofie Jägerskog i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Blå fyrkant

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

MG_7677

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Stockholms universitet har tagit fram riktlinjer för genomförande av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarprogrammen vårterminen 2020. Riktlinjerna tar hänsyn till rådande läge av coronavirus och ansvariga myndigheters rekommendationer.

SU

Öppettider, service, stängning

Från 18 mars 2020 och tills vidare övergår Stockholms universitet till distansundervisning. De flesta lokaler är låsta och tillgängliga endast för behöriga medarbetare med passerkort. Här finns information om öppettider och servicecenter som är öppet för medarbetare: su.se/oppettider 
Infocenter i Studenthuset är stängt från 18 mars, läs mer om detta »

Riktlinjer för studenter på HSD angående det nya coronaviruset

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset har Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik beslutat att i den mån det är möjligt, från och med den 16 mars bedriva undervisning på distans. Här hittar du information från CSN.

Elsa Szatek

Elsa Szatek medverkar i Riksteaterns antologi

Elsa Szatek har medverkat i antologin med kapitlet: ’Att leda teater, motstånd och dialog’.

Program och kurser

Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga och estetiska ämnenas didaktik, t.ex. inom historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och estetiska lärprocesser som drama och musikdidaktik. 

Program och kurser HT20

Program

 

Kurser

Alla våra utbildningar

Här kan du hitta alla våra utbildningar

Puff Service & stöd startsida
kurshemsidor förstasidan
Våra ämnen
Kulturskoleklivet puff orange
Medieverkstan
facebookbild