Kurser inom äldre lärarprogram

Val av kurser inom de äldre lärarprogrammen

Här hittar du de kurser du kan söka inom de äldre lärarprogrammen. Kurs i självständigt arbete söker du via formuläret längst ned på denna sidan, andra kurser hittar du på Lärarutbildningsportalen. Innan du söker till kurser behöver du kontakta studievägledningen för att få en studieplan. Detta gäller också dig som vill omregistreras. Innan du söker ett arbete behöver du kontakta studievägledningen för att upprätta en studieplan, samt försäkra dig om att du inte har avbrott på ditt program.

Anmälningsperioder/sökperioder

Gäller både dig som ska läsa kursen för första gången och för dig som vill bli omregistrerad.

  • Ansökningsperiod för VT 15/9 - 15/10 (dvs. du söker redan på hösten om du vill läsa till våren)
  • Ansökningsperiod för HT 15/3 - 15/4 (d.v.s. du söker redan på våren om du vill läsa till hösten)

Självständiga arbeten inom de äldre lärarprogrammen:

Dessa kan du söka via formuläret på denna sida.

CHALGN: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle kultur och lärande. Kursen riktar sig till dig som ska göra ett självständigt arbete på grundnivå inom det allmänna utbildningsområdet med inriktning på samhällsorienterande ämnen.

CHALAN: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle, kultur och lärande. Kursen riktar sig till dig som ska göra ett självständigt arbete på avancerad nivå inom det allmänna utbildningsområdet med inriktning på samhällsorienterande ämnen.

CHPLAN: Självständigt arbete inom profilrelaterat AUO för Samhällsorienterande ämnen F-6. Kursen riktar sig till dig som ska göra ett självständigt arbete på avancerad nivå inom det allmänna utbildningsområdet med inriktning på samhällsorienterande ämnen årkurs F-6.

CH1SAE: Självständigt arbete inom tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner. Kursen riktar sig till dig som ska göra ett självständigt arbete på grundnivå inom det allmänna utbildningsområdet med inriktning på tekniska och estetiska ämnen (bild, konst och musik).

CH2SAE: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde. Kursen riktar sig till dig som ska göra ett självständigt arbete på avancerad nivå inom det allmänna utbildningsområdet med inriktning på tekniska och estetiska ämnen (bild, konst och musik).

Är du ändå osäker vilket arbete du ska välja kan du läsa kursplanen för respektive kurs.

Du söker under ordinarie ansökningsperiod genom att klicka på länken:

Ansök till kurs i självständigt arbete vid HSD inom de äldre lärarprogrammen

För övriga kurser inom äldre lärarprogram

Om du har frågor kring övriga kurser inom äldre lärarprogram, kontakta studievägledning, studievagledning@hsd.su.se

För kurser som ges på andra institutioner hittar du mer information på Lärarutbildningsportalen.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Telefontid: tisdag 10-11 , samt torsdag 13-15.

Tel: 08-674 7156

Besök bokas via e-post eller telefon.

Följande telefontider är inställda; tisdag 8 oktober och torsdag 17 oktober.
Vi nås under denna period bäst på mail. 


Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen
Puff HSD-alumn