Stockholms universitet

Öppen studio – kom igång med studieplanering

Är du osäker på hur du ska planera tiden som student? Vill du göra det i lugn och ro hos Studie- och språkverkstaden? Till Öppen studio är du välkommen varje vecka.

På måndagsmorgnar är du välkommen till digital Öppen studio på Studie- och språkverkstaden via Zoom. Slå dig ner framför datorn med kaffe och macka och kom igång med veckoplanering, läsande eller skrivande. En pedagog finns på plats för korta frågor och för att hjälpa dig att komma igång, om du vill. Annars är tiden din egen.

Efter varje gång jag varit på språkverkstaden så får jag förnyad energi att faktiskt vilja plugga

Studenter och pedagogiska konsulter i ett workshoprum.
Foto: Jens Olof Lasthein
Varje måndag kl. 9–10, under höst- och vårtermin, är du välkommen på Öppen studio via Zoom. Du behöver inte föranmäla dig — välkommen! 

Se kalendern för aktuella datum
På denna sida