Aktuell info

Se Lärarrummet i Gula villans Facebooksida.

Tillgänglighet

Det finns en ramp, men ingen hörslinga. Rymlig toalett saknas. Frågor om tillgänglighet kan skickas till kansli@humf.su.se.

Lärarrummet arrangeras av Stockholms universitet, Stockholms universitets studentkår och Humanistiska föreningen.