Lärarprogram
Avbrott på program innebär att man förlorat sin plats på programmet och därför måste söka in till programmet på nytt om man vill fortsätta sina studier.

Du kan inte anmäla avbrott på program retroaktivt om du inte kan styrka att avbrottet skedde tidigare.

Meddela studievägledningen via e-post om du vill avbryta studierna på programmet. Mejlets ankomstdatum är det datum som läggs in i studiedokumentationssystemet.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), samhällsvetenskap eller humaniora, lärarutbildningen med antagning t o m VT11 i praktisk/estetiska ämnen, ämneslärarprogrammet inriktning historia, religionskunskap och samhällsorienterande ämnen: studievagledning@hsd.su.se.

Kombinationsprogrammet: kub@su.se.

Följande uppgifter ska anges:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Jag avbryter mina studier from (år-månad-dag)
  • Anledning till studieavbrottet (svar är ej obligatoriskt men ditt svar kan vara en hjälp i utvecklingen av lärarutbildningen)

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan skriva ut ett giltigt studieintyg via portalen Mitt universitet.

Fristående kurs
Om du vill avbryta en fristående kurs meddelar du enklast detta genom att skicka e-post till någon av våra utbildningsadministratörer. Om du anmäler ditt avbrott inom tre veckor efter kursstart så behöver du inte betala avgift till Studentkåren för denna kurs.