Alla studenter och medarbetare vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

På Stockholms universitet finns grupper och projekt med specifikt uppdrag att arbeta med dessa frågor. Universitet har en jämlikhetssamordnare som bland annat utreder trakasserier och diskriminering av studenter och sökande, enligt Diskrimineringslagen. Funktionen är placerad vid Studentavdelningen

Kontaktperson vid HSD är Johanna Fryksmark.