Hédi Fried. Foto: John Sjöstrand
Hédi Fried. Foto: John Sjöstrand

Ylva Wibaeus hälsade alla välkomna och presenterade dagens schema. Därefter talade Hédi Fried (psykolog, författare och överlevande från Auschwitz) cirka 20 minuter utifrån sitt livs erfarenheter.

Ola Larsmo. Foto: John Sjöstrand
Ola Larsmo. Foto: John Sjöstrand

Författaren och debattören Ola Larsmo berättade på temat ”Den Andre – Perspektiv och perspektivförskjutningar på främlingen” om hur svenskar varit utsatta för rasism.

Larsmo har skrivit romanen Swede Hollow, som utgår från de svenska emigranter som bosatte sig i slummen Swede Hollow i St Paul, Minnesota, USA. De stod längst ner på den amerikanska samhällsstegen och ansågs vara korkade, illaluktande och att det inte gick att prata med dem.

Efter pausen talade Daniel Poohl, chefredaktör på Expo, på temat ”Vem är rasist? – En orientering i floran av komplexa begrepp”. Han gick överskådligt igenom rasismens idéhistoria och gav en nulägesanalys av olika riktningar.

Daniel Poohl, Expo. Foto: John Sjöstrand
Daniel Poohl, Expo. Foto: John Sjöstrand

På eftermiddagen var deltagarna uppdelade i tre grupper och arbetade med olika infallsvinklar på rasism. Ylva Wibaeus arbetade i en grupp med case-metodik, Per Höjeberg höll i en workshop kring identitet och den tredje gruppen, ledd av Julia Fries, arbetade med forumteater som metod där konkreta dilemman från deltagarnas vardag bearbetades.

Både deltagarna och ledarna från HSD var nöjda med dagen och ser fram mot fortsättningen.

Läs mer om kursen hos Skolverket och hos Forum för levande historia. En ny ansökningsomgång kommer göras för våren 2017 och för hösten 2017.