Bidrags- och uppdragsutbildning

Bli kulturskolepedagog (90 hp)

Kulturskoleklivet är för dig som är intresserad av att leda estetisk verksamhet med barn och unga i kulturskolan. Här kan du läsa med inriktningarana bild & media, cirkus, dans, drama, teater och scenkonst eller opera. Kulturskolan är Sveriges största barn- och ungdomskulturverksamhet med undervisning inom olika estetiska ämnesområden i de flesta kommuner.

Lärarlyftet II

Lärarlyftet II är en satsning som  riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Även fritidspedagoger och lärare i fristående skolor med waldorfpedagogisk inriktning inkluderas. Satsningen har en tydlig koppling till den nya lärarlegitimationen.

Kurs för att motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan

HSD är med som representant för Stockholms universitet när Skolverket och Forum för levande historia ger kursen "Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan" tillsammans med åtta andra lärosäten.

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Tlefontiden inställd torsdag v. 47.

Telefontid: tisdag 10:30-11:30 , samt torsdag 13-14.30.

Tel: 08-674 7156
Besök bokas via e-post eller telefon.

Med anledning av coronaviruset bokar vi in telefonsamtal istället för fysiska möten. 

Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen