Kurskod: CH06ÄL

Kursinnehåll

Kursen utgör ett sammanhållet moment om 15 hp, varav 12 hp utgörs av VFU. Ämnesdidaktiken behandlar förmågan att utifrån gällande styrdokument på nationell och lokal nivå, ämnesdidaktisk forskning och beprövad erfarenhet, organisera förståelseinriktade och intresseväckande lärandesituationer i ämnet.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen.

Schema och litteraturlista uppdateras på hemsidan cirka två månader före kursstart.

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Per-Arne Karlsson (historia), Björn Falkevall, Niclas Runebou (religion)

Religionskunskap - schema,  Litteraturlista - CH06ÄL, religion (98 Kb)

Historia - schema,  Litteraturlista - CH06ÄL, historia (pdf) (84 Kb)