Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till praktiknära ämnesdidaktisk forskning som bedrivs i samverkan med verksamhetsutveckling i en skolkontext. Fokus ligger på frågor kring undervisning och lärande inom de samhällsorienterande respektive estetiska ämnena. I kursen analyseras undervisning och lärande och utvecklingsområden identifieras. Design av sekvenser i egen undervisning genomförs, prövas och utvärderas. Resultaten används för formulering av eget utvecklingsprojekt.

 

Förkunskaper

Lärarexamen om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen med ämnesinriktning samhällsvetenskapliga, humanistiska eller estetiska ämnen eller motsvarande. Engelska 6 och Svenska 3.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

Halvfart och på distans med 3 obligatoriska fysiska träffar

Datum

För kursen som startar VT18: 2018-03-20 – 2018-06-03
Kursen startar inte HT18.

Schema

Schema VT18

Litteraturlista

Litteraturlista HVMA02 (323 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare:
Ann-Sofie Jägerskog, ann-sofie.jagerskog@hsd.su.se
Malin Tväråna, malin.tvarana@hsd.su.se