Kursens innehåll 

Kursens fokuserar frågor av betydelse för att kunna leda planering, genomförande och utvärdering av kollegialt undervisningsutvecklande arbete. I kursen ingår även aspekter som berör hur undervisningsutvecklande arbeten kan förankras i relevant forskning. Ytterligare behandlas val av modeller (t.ex. task design, lesson/learning study, design experiment, aktionsforskning, forskningscirklar) som kan fungera i relation till valt problem. Olika principer för kvalitetsgranskning och kunskapsspridning ingår också. Inom kursen diskuteras även frågor om innebörden i skola på vetenskaplig grund och i lärardriven forskning.
 

Förkunskaper

Lärarexamen om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen med ämnesinriktning samhällsvetenskapliga, humanistiska eller estetiska ämnen eller motsvarande. Engelska 6 och Svenska 3.

Studietakt

Halvfart och på distans med fem campusträffar.

Studieform

Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform, Mondo.

Start och-
slutdatum

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Schema

Schema (för HT18)

Litteraturlista

Litteraturlista HVMA03 (330 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Johan Sandahl, johan.sandahl@hsd.su.se