Kursens innehåll

I kursen ingår att självständigt genomföra ett examensarbete. Kursen behandlar vetenskapliga metoder ochforskningsetiska principer av betydelse för att planera, genomföra, rapportera och kritiskt granska enforskningsuppgift av ämnesdidaktisk relevans för lärarprofessionen. Uppgiften genomförs i form av ettforskningsprojekt och innefattar planering, genomförande och rapportering. Ämne väljs i samråd med särskiltutsedd handledare. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att kritiskt granska en annan studentsuppsats.

Förkunskaper

30 hp inom Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik varavminst 15 hp inom huvudområdet De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.Svenska 3 och Engelska 6

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen.

Studietakt

50%

Datum

HT19: v.36 - v.3

Litteraturlista

Litteraturlista

Schema

Schema HT19

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning HVMA06 HT19 (460 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Viveca Lindberg, viveca.lindberg@hsd.su.se

Examinator

Viveca Lindberg