Kursens innehåll

Kursen behandlar didaktiska perspektiv på undervisning och verksamhet i kulturskola med fokus på individens och gruppens utveckling. Kursen behandlar gruppdynamik, gruppsykologi och sociologi i relation till barn och ungas deltagande i frivillig estetisk verksamhet. Kursen har ett praktikutvecklande förhållningssätt och berör även barnkultur, produktion och ledarskap.

Kursplan och anmälan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se: Kursplan för HV05KS.

Ansök till kursen här!
 

 

Förkunskapskrav

Konstnärlig högskoleexamen om 120 hp.  

Språk

 Svenska  

Studietakt

50 %  

Datum

2020-01-20 - 2020-06-07

 

Schema

Schema VT2020

 

Litteraturlista

Litteraturlista HV05KS (677 Kb)  

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning HV05KS VT20 (242 Kb)  

Betygskriterier

Betygskriterier HV05KS (564 Kb)

 

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

 

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

 

Kursansvarig: Sofia Cedervall, sofia.cedervall@@hsd.su.se

 

Examinatorer VT20

Sofia Cedervall, Ketil Thorgersen