Kursens innehåll

Kursen behandlar didaktiska perspektiv på undervisning och verksamhet i kulturskola med fokus på individens och gruppens utveckling. Kursen behandlar gruppdynamik, gruppsykologi och sociologi i relation till barn och ungas deltagande i frivillig estetisk verksamhet. Kursen har ett praktikutvecklande förhållningssätt och berör även barnkultur, produktion och ledarskap. 

Sök kursen via www.antagning.se mellan 2019/9/16 och 2019/10/15.

Kursplan och anmälan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se: Kursplan för HV05KS.

Ansök till kursen här!

Förkunskapskrav

Konstnärlig högskoleexamen om 120 hp.

Språk

 Svenska

Studietakt

50 %

Datum

2020-01-20 - 2020-06-07
 

Schema

Schema VT2020 (Schema uppdateras senast 1 månad före kursstart)

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning VT2020 (Schema uppdateras senast 1 månad före kursstart)

Betygskriterier

Betygskriterier VT2020 (Betygskriterier uppdateras senast vid kursstart)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig:

Examinatorer

Examintorer VT20: