Se vilka kurser du läser varje termin:

 

Termin 1, Ämne 1 (1-30 hp)

 

Historia I inom ämneslärarprogrammet, 
årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

Historiska institutionen

 

Termin 2, Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

UCG01K Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp

Institutionen för pedagogik och didaktik

HVÄP01 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för ämneslärare I, 7.5 hp

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling, 7.5 hp

Institutionen för pedagogik och didaktik

CHVFÄ1 Verksamhetsförlagd utbildning I, ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 och gymnasiet 6.5 hp 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

NSNK03 Framträdande och retorik, 3.5 hp

Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

Termin 3, Ämne 1 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det ingångsämne du valt.

Historia II inom ämneslärarprogrammet,
årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

 Historiska institutionen

 

Termin 4, Ämne 2 (1-30 hp)

Du läser första terminen av ditt andra kombinationsämne.

Religionsvetenskap I inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9, 30 hp (RKVG70)

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

 

Termin 5 Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

HVÄP02 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för ämneslärare II, 7.5 hp (inriktad mot ämne I) 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

CHVFÄ2 Verksamhetsförlagd utbildning II, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan 7.5 hp (inriktad mot ämne I) 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

UB207A Sociala relationer i skolan, 7.5 hp

Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen

FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7.5 hp

Filosofiska institutionen

 

Termin 6, Ämne 3 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det tredje kombinationsämnet.

Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp (GEO2016) Institutionen för naturgeografi

 

Termin 7, Ämne 2 (31-45 hp) och Ämne 3 (31-45 hp)

Du läser 15 hp i ditt andra- respektive tredjeämne, inklusive ett självständigt arbete

Kurskod beror på om studenten skriver ett självständigt arbete eller ej Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Kurskod beror på om studenten skriver ett självständigt arbete eller ej Institutionen för naturgeografi

 

Termin 8, Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser

UQ003K Specialpedagogik - Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 och i gymnasieskolan, 7.5 hp

Specialpedagogiska institutionen

JUL105 Juridik och etik i skolans värld, 2.5 hp

Juridiska institutionen

CHVFÄ3 Verksamhetsförlagd utbildning III, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan 16 hp

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

UCA22K Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp

Institutionen för pedagogik och didaktik

 

Termin 9, Ämne 2 (61-90 hp) inklusive Självständigt arbete (GN)

Historia III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 med självständigt arbete, 30 hp

Historiska institutionen