Programstruktur för ämneslärarprogrammet antagna fr.o.m. HT-2017, högupplöst (1435 Kb)

Eftersom nedanstående utbildningsgång startar för första gången höstterminen 2017 kommer länkar till kurssidorna att läggas upp efter hand.

Se vilka kurser du läser varje termin:

 

Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det ingångsämne du har valt.

 

Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det ingångsämne du har valt.

 

Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

 

Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det kombinationsämne du har valt.

 

Termin 5: Ämne 2 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det kombinationsämne du har valt.

 

Termin 6: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

 

Termin 7: Ämne 2 (61-90 hp)

Du läser sista terminen av det kombinationsämne du har valt, samt skriver ditt första självständiga arbete.

 

Termin 8: Ämne 1 (61-90 hp)

Du läser tredje terminen av det ingångsämne du har valt.

 

Termin 9: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

 • Undervisning och utveckling, 15 hp
  ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
 • Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp
  ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

 

Termin 10: Ämne 1 (91-120 hp)

Du läser det ingångsämne som du har valt, samt skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå.

 • Geografi IV med ämnesdidaktik, 30 hp
  ges av Institutionen för naturgeografi
 • Historia IV inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
  ges av Historiska institutionen
 • Religionsvetenskap IV inom Ämneslärarprogrammet, 30 hp
  ges av Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
 • Samhällskunskap IV inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
  ges av Statsvetenskapliga institutionen

 

Termin 11: gäller endast för ämneskombination
samhällskunskap - svenska

 • Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp
  ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet