Se vilka kurser du läser varje termin:

► Termin 1                         ► Termin 2                         ► Termin 3

► Termin 4                         ► Termin 5                         ► Termin 6

► Termin 7                         ► Termin 8                         ► Termin 9

► Termin 10                      

 

Termin 1, Ämne 1 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det ingångsämne du valt. 

Samhällskunskap med didaktisk inriktning I       

Statsvetenskapliga institutionen

Religionsvetenskap I inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

Institutionen för etnologi,
religionshistoria och
genusvetenskap, ERG

Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

Historiska institutionen

Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp

Institutionen för naturgeografi

 

Termin 2, Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

UCG01K Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp

Institutionen för pedagogik och didaktik

HVÄP01 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för ämneslärare I, 7.5 hp

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling, 7.5 hp

Institutionen för pedagogik och didaktik

CHVFÄ1 Verksamhetsförlagd utbildning I, ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 och gymnasiet 6.5 hp 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

NSNK03 Framträdande och retorik, 3.5 hp

Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

Termin 3, Ämne 1 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det ingångsämne du valt.

Samhällskunskap med didaktisk inriktning II

Statsvetenskapliga institutionen

Religionsvetenskap II inom ämneslärarprogrammet,
gymnasieskolan, 30 hp 

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Historia II inom ämneslärarprogrammet,
årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

Historiska institutionen

Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp

Institutionen för naturgeografi

Termin 4, Ämne 1 (61-90 hp)

Du läser tredje terminen av det ingångsämne du valt.

Samhällskunskap med didaktisk inriktning III

Statsvetenskapliga institutionen

Religionsvetenskap III
inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Historia III
inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp

Historiska institutionen

Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 30 hp

Institutionen för naturgeografi

 

Termin 5 Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

HVÄP02 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för ämneslärare II, 7.5 hp (inriktad mot ämne I) 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

CHVFÄ2 Verksamhetsförlagd utbildning II, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan 7.5 hp (inriktad mot ämne I) 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

UB207A Sociala relationer i skolan, 7.5 hp

Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen

FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7.5 hp

Filosofiska institutionen

 

Termin 6, Ämne 2 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det kombinationsämne du valt.

Svenska I inom Ämneslärarprogrammet,
årskurs 7–9 och gymnasieskolan, 30 hp

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Matematik I, 30 hp

Matematiska institutionen

English I for teaching

Engelska institutionen

Historia I inom ämneslärarprogrammet,
årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

Historiska institutionen

Religionsvetenskap I inom ämneslärarprogrammet,
årskurs 7-9  och gymnasieskolan, 30 hp 

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp

Institutionen för naturgeografi

 

Termin 7, Ämne 2 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det kombinationsämne du valt.

Svenska II inom Ämneslärarprogrammet,
årskurs 7–9 och gymnasieskolan, 30 hp

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Matematik, 30hp.
Kurser beroende på om du läser under VT eller HT.

Matematiska institutionen

English II for teaching

Engelska institutionen

Historia II inom ämneslärarprogrammet,
årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

Historiska institutionen

Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet,
årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp

Institutionen för naturgeografi

 

Termin 8, Ämne 2 (61-90 hp) inklusive Självständigt arbete (GN)

Du läser tredje terminen av det kombinationsämne du valt.

Svenska III inom Ämneslärarprogrammet,
gymnasieskolan, 30 hp

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Matematik, 30hp.
Kurser beroende på om du läser under VT eller HT.

Matematiska institutionen

English III for teaching

Engelska institutionen

Historia III inom ämneslärarprogrammet,
årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

Historiska institutionen

Religionsvetenskap III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp 

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Geografi IIIL med ämnesdidaktik 15 hp 

Geografi, självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning 15 hp

Institutionen för naturgeografi

 

Kombinationsämne svenska läser

Termin 9, Ämne 2 (91-120 hp)

Efterföljande terminer blir förskjutna en termin, två terminer heter därför termin 9. 

Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp

Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

Termin 9, Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser

UQ003K Specialpedagogik - Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 och i gymnasieskolan, 7.5 hp

Specialpedagogiska institutionen

JUL105 Juridik och etik i skolans värld, 2.5 hp

Juridiska institutionen

CHVFÄ3 Verksamhetsförlagd utbildning III, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan 16 hp

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

UCA22K Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp

Institutionen för pedagogik och didaktik

 

Termin 10, Ämne 1 (91-120 hp) inklusive Självständigt arbete (AN)

Du läser det ingångsämne som du valt, samt skriver ditt andra självständiga arbete.

Samhällskunskap med didaktisk inriktning IV

Statsvetenskaplig institutionen

Religionsvetenskap IV inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, med självständigt arbete, 30 hp 

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Historia IV inom ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan, med självständigt arbete, 30 hp

Historiska institutionen

Geografi IV med ämnesdidaktik, 30 hp

Institutionen för naturgeografi