Om du är intresserad av KPU för ämneslärarexamen inom humaniora och samhällsvetenskap 90 hp och inte finner svar på dina frågor här nedan så kan du kontakta studievagledning@hsd.su.se.

Vilka ämnen kan jag ha?

Grundregeln är att ämnena skall vara relevanta för undervisning i årskurs 7-9 eller gymnasiet. De ämnen som Stockholms universitet kan anta i inom KPU humaniora och samhällskunskap finns nedskrivna och du finner dem samt generella ämneskrav via: www.su.se/hsd/kpu

Jag har frågor angående mina tidigare ämnesstudier i förhållande till de generella ämneskraven, vart skall jag vända mig?

En prövning av meriter mot förkunskapskraven görs i samband med ansökan till utbildningen. Beslutet tas av antagningen efter ansöka till programmet och vi på HSD kan inte föregå deras beslut och ge förhandsbesked på eventuella tillgodoräknanden. Generella krav för behörighet samt aktuella ämnen som vi har möjlighet att anta i finns dock nedskrivna och du finner dem via länken i svaret på frågan ovan.

Om dina tidigare ämnesstudier inte exakt matchar de generella kraven (vilket kan vara fallet med exempelvis utländsk utbildning) så görs en individuell prövning, men det skall i huvudsak motsvara de krav som angetts generellt. Om du vill ha en fingervisning om hur många högskolepoäng du kan anses ha i ditt önskade undervisningsämne kan du kontakta studievägledare eller studierektor på respektive ämnesinstitution. Exempelvis frågor om vad du kanske måste läsa till i samhällskunskap ställer du bäst till statsvetenskapliga institutionen, frågor om historia ställer du till historiska institutionen osv.

Måste jag ha en kombination av två ämnen?

Nej, du kan ha ett eller två ämnen för examen mot gymnasielärare, eller ett eller två för examen mot lärare i årskurs 7-9. Vi har i dagsläget inte antagning till KPU med tre ämnen.

Kan jag läsa KPU på distans?

Vid Stockholms universitet ges utbildningen på heltid under dagtid, vi erbjuder ingen distansundervisning.

Kan jag undervisa på flera stadier inom skolan efter KPU?

Utbildningen är avsedd för gymnasiet och/eller årkurs 7-9. Avklarad lärarexamen mot gymnasiet ger också behöriget i dina ämnen för årskurs 7-9 om undervisningsämnena finns i grundskolan.

Är KPU att jämställa med det långa/vanliga lärarprogrammet?

Du får, liksom efter att ha genomgått ämneslärarutbildningen, en lärarexamen. Efter lärarexamen ansöker du precis som efter de långa programmen om lärarlegitimation hos skolverket.

Finns det ett samlat schema för hela utbildningen?

Nej, kurserna inom programmet ges av olika institutioner, därför finns det inget samlat schema för hela programmet. Schema för varje enskild kurs finns hos respektive kursansvarig institution och publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan titta närmare på studiegången med kursöversikt för att se hur schemat har sett ut tidgare terminer.

Hösten 2012 startade KPU enligt en ny utbildningsplan, anpassad till nya ämneslärarexamen. Skall jag som började programmet tidigare läsa enligt denna?

Ta kontakt med studievagledning@hsd.su.se för att se hur din väg till en lärarexamen kan se ut.

Kan jag arbeta samtidigt som jag läser KPU?

Frågan är så individuell att det är omöjligt att ge ett generellt svar, vi har alla olika studietekniker och möjligheter. Utbildningen ges dagtid/heltid, varje kurs ges av olika institutioner och vad som är obligatoriskt skiljer sig åt mellan dem. Således är ett jobb samtidigt som utbildningen en möjlighet för vissa medan andra upplever det som ett hinder för studierna. Även om det inte är undervisning varje dag så är litteraturlistor mm beslutade så att det förväntas att du studerar heltid. Under den tid som du är ute på verksamhetsförlags utbildning (VFU) förväntas du alltid vara på plats heltid, varje dag.

Jag har ämnesstudier motsvarande behörighetskrav i flera ämnen, hur kommer min examen att se ut?

En lärarexamen är låst till ett visst antal poäng. Beroende på vilken inriktning du läser får du lärarexamen i ett, två eller tre ämnen. Du anger vid ansökan till KPU vilka ämnen du vill bli antagen i (se info om ansökan). Du kan alltid senare åberopa övriga studier vid ansökan om lärarlegitimation till skolverket, som då gör en bedömning och kan ge behörighet i fler ämnen som inte ingår i din lärarexamen. När du väl har en lärarexamen kan du bygga på med hur många ämnen du vill. Läs mer om utökad behörighet på skolverkets hemsida.