Studiegången ger en grundläggande orientering i ämnet. Du får kunskaper om äldre tiders religioner samt nutida världsreligioner, främst judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I kursen behandlas också livsåskådningar och etiska teorier. Du får fortlöpande reflektera kring teorier och praktiska erfarenheter som berör arbetsuppgifter i lärarens vardag. Du får en lärarexamen om minst 270 hp på avancerad nivå.

Särskild behörighet

Engelska B och Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).