Du får kunskaper i samhällskunskap och om lärande. Ämnet utgörs i huvudsak av statsvetenskap och nationalekonomi. Innehållet består av demokratiteori, svensk politik, EU-politik, jämförande- och
internationell politik samt massmedia. Dessutom introduceras nationalekonomisk teori och samhällsekonomisk praktik. Introduktioner till sociologi och kriminologi/rättskunskap ingår. Du får en lärarexamen om minst 300 hp på avancerad nivå.
Ytterligare behörighetskrav: Matematik B

Studiegång - bild (pdf)
Studiegång - text (pdf)