De studenter som har läst denna profil  får en lärarexamen om minst 270 hp på avancerad nivå.