Studiegången behandlar grundläggande praktiska och teoretiska ämneskunskaper i slöjd med integrerad ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning. Studiegången genomförs i en kreativ miljö där gestaltningar i olika former skapar underlag för ett didaktiskt lärande, kreativitet och personligt uttryck. Du får en lärarexamen om 240 hp på avancerad nivå.