Institutionens personal har lång erfarenhet som lärare, forskare och professionsutvecklare i ämnesdidaktik. Som student knyts du redan från början till en handledare i just din specialitet som följer och stödjer dig i dina studier.
Programmets personal kan du läsa om här: Undervisande personal/handledare Masterutbildningen

Som student på avancerad nivå kommer ditt arbete att vara en viktig pusselbit i kopplingen mellan universitet och skola. Vi ser gärna att du, vid sidan av programmets seminarieverksamhet, deltar vid institutionens högre seminarium där du har möjlighet att träffa ämnesdidaktiska forskare som behandlar texter och presenterar forskning i såväl övergripande som specifika frågor.

Läs mer om programmet, Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: