Det ställs idag tydligare krav på att skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom utbildningen får du ökad kompetens att utveckla din ämnesundervisning och sätta din egen och andras undervisning under lupp på ett reflekterande, konstruktivt och systematiskt sätt. Grunden för denna utveckling vilar på ämnesdidaktisk forskning och de frågeställningar som sysselsätter forskare inom ditt spetsområde. Programmet ger också en god grund för att bedriva ämnesdidaktiska utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, exempelvis som förstelärare eller projektansvarig.

Genom programmet får du också full behörighet till fortsatta studier på forskarnivå (licentiatexamen eller doktorsexamen), vilket är grunden för lektorat inom skolan. Masterprogrammet ges på halvfart under fyra år och avslutas med en självständig masteruppsats på 30 högskolepoäng, vilket ger en masterexamen i ämnesdidaktik. Du kan också välja att gå halva programmet, vilket resulterar i en magisterexamen (60hp). Har du redan en magisterexamen kan du även komplettera denna till en masterexamen (60hp).

Läs mer om programmet, Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: